Entries by

Erilaiset motivaatiotekijät ohjailevat vastuullista kulutuskäyttäytymistä ja rakentavat kuluttajaidentiteettiä

Vastuullinen kuluttaminen on noussut yhdeksi suosituimmaksi kuluttamisen trendiksi, ja kuluttajat ovat tietoisempia vastuullisuuskysymyksistä kuin koskaan aiemmin. Esimerkiksi ekologisuus, taloudelliset tekijät, yhteiskunnallinen vaikutus sekä arvojen merkitys vaikuttavat kulutuskäyttäytymiseen ja kuluttajaidentiteetin rakentumiseen, kirjoittaa Niina Koskenniemi.

,

Ruokamo, E., Laukkanen, M., Karhinen, S., Kopsakangas-Savolainen, M. & Svento, R. (2023). Innovators, followers and laggards in home solar PV: Factors driving diffusion in Finland.

Julkaisun nimi Innovators, followers and laggards in home solar PV: Factors driving diffusion in Finland Kirjoittajat Enni Ruokamo, Marita Laukkanen, Santtu Karhinen, Maria Kopsakangas-Savolainen, Rauli Svento Julkaisija Energy Research & Social Science ISBN/DOI DOI:10.1016/j.erss.2023.103183 Julkaisupäivä 22.6.2023 Abstract Generating electricity from solar energy is a way for households to participate in the ongoing transition to decarbonized […]

Lähiöareena selvitti oikeudenmukaisia keinoja ilmastoviisaaseen asumiseen lähiöissä

Energiakorjaukset avaavat tilaisuuden hyvän ja ilmastoviisaan arjen tukemiselle lähiöissä. Lähiöareena-prosessissa selvitettiin eri näkökulmia edustavien osaajien kanssa keinoja edistää ilmastoviisasta asumista lähiökontekstissa. Juuri julkaistussa raportissa esitellään lähiöareenassa tuotetut muutospolut ja ratkaisuehdotukset lähiöiden ilmastoviisaan asumisen edistämiseksi.

Asumisen ilmastoviisautta edistämään tarvitaan erilaisiin elämäntilanteisiin suhteutettuja tekoja

Maaseudun ja kaupungin vastakkainasettelu tai muu alueiden välinen vertailu ei edistä asumisen ilmastoviisautta, vaan keskiöön tulisi nostaa erilaisissa elämäntilanteissa olevien asukkaiden ilmastotekojen mahdollistaminen. Annika Hämäläinen tutki maisterintutkielmassaan haja-asutusalueiden asukkaiden toimijuutta ilmastoviisaan asumisen edistämisessä.

Viiden kaupungin tarina – lisää puuta kerrostaloihin?

Kaupungit voivat merkittävästi vaikuttaa puun käyttöön uudis-, korjaus- ja täydennysrakentamisessa. Esimerkiksi kerrostalojen lisäkerrosten rakentamisessa ja julkisivujen korjauksissa puiset ratkaisut ovat mahdollisuus resurssitehokuuden parantamiseen ja kiertotalouden vahvistamiseen, kirjoittaa väitöskirjatutkija Anne Viljanen.

,

Viljanen, A., Lähtinen, K., Kanninen, V. & Toppinen, A. (2023). A tale of five cities: The role of municipalities in the market diffusion of wooden residential multistory construction and retrofits.

Julkaisun nimi A tale of five cities: The role of municipalities in the market diffusion of wooden residential multistory construction and retrofits Kirjoittajat Anne Viljanen, Katja Lähtinen, Vesa Kanninen, Anne Toppinen Julkaisija Forest Policy and Economics ISBN/DOI DOI:10.1016/j.forpol.2023.102991 Julkaisupäivä 26.5.2023 Abstract To enhance sustainable urban development, cities may contribute to the market diffusion of wooden […]

Want to get in on the action to make a difference for a more sustainable world? Nest Hackathon will provide you with the tools!

Nest Hackathon is a multidisciplinary weekend challenge that brings together students and professionals from various study backgrounds to develop innovative solutions for sustainable housing. The participants will develop a pilot that helps to renovate over a million homes in Finland and help tackle one of the biggest emitters in Finland.

Kuntien maankäytössä epämuodolliset suunnittelumekanismit korostavat innovaatioita ja kestävyystavoitteita

Tutkimustuloksemme osoittavat merkittäviä yhteyksiä epämuodollisten maankäytön suunnitteluprosessien, uuden tiedon tuottamisen, sekä kuntien kestävyystavoitteiden välillä. Kaupunkimaisten ja maaseutumaisempien kuntien välillä on eroja näissä maankäytön suunnittelun kannalta tärkeissä osa-alueissa, kirjoittavat Atte Koskivaara ja Katja Lähtinen.