Helsinki

Helsingin kaupungin ilmastotyö pähkinänkuoressa

Ilmastotavoitteet ja ilmastotyön raamit

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tähän kaupungin strategiaan kirjattuun tavoitteeseen päästään vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta ja kompensoimalla 20 % päästövähennystoimilla muualla. Kaupunki tiukensi tavoitettaan vuonna 2021 aiemmasta 35 % tavoitteesta. Vähennysten toteutus on suunniteltu Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmassa. Toimenpiteiden edistymistä voi seurata Ilmastovahti-palvelussa.

Helsingin päästöjen kehitystä seurataan Helsingin maantieteelliseltä alueelta syntyvistä kasvihuonekaasupäästöistä. Merkittävimmät päästölähteet ovat rakennusten lämmittäminen, sähkön käyttö ja liikenne. Helen Oy:llä on oma kehittämisohjelma energiantuotannon päästöjen vähentämiseksi.

Asukkaiden hyvinvointi ja osallisuus

Helsinkiläisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) työtä johdetaan, ohjataan ja kehitetään hyvinvointisuunnitelman kautta. HYTE-työllä tavoitellaan muun muassa oikeudenmukaisuutta ja asukkaiden mahdollisuuksia osallisuuteen, ehkäistään hyvinvointi- ja terveyseroja, syrjäytymistä ja yksinäisyyttä ja edistetään hyvien toimintatapojen käyttöä.

Helsinki kutsuu asukkaita osallistumaan kaupungin kehittämiseen monella tavalla lakisääteisten vaikuttamismuotojen lisäksi. Stadiluotsit auttavat asukkaita löytämään tarvittavat vaikuttamisen kanavat. OmaStadi on palvelu osallistavan budjetoinnin toteutukseen. Kerro kantasi -palvelussa helsinkiläiset voivat kertoa mielipiteensä kaupungin valmisteltavista asioista sekä kommentoida toistensa kannanottoja.

Helsinki oli mukana vuosina 2020-2022 toteutetussa Lähiöohjelmassa kolmella hankekokonaisuudella, jotka toteutettiin Malminkartanossa ja Kannelmäessä, Malmilla sekä Mellunkylässä. Alueiden vetovoimaisuutta ja elinvoimaisuutta tuettiin muun muassa puistojen ja viheralueiden kunnostuksella sekä arjen toiminnallisuuksien parantamisella.

Lisätietoa