Joensuu

Joensuun kaupungin ilmastotyö pähkinänkuoressa

Ilmastotavoitteet ja ilmastotyön raamit

Joensuun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2025. Päästöjä on tarkoitus vähentää 60 prosenttia vuoden 2007 tasosta ja kompensoida tai varastoida hiilinielujen avulla jäljelle jäävät päästöt. Toimenpiteet on esitelty kaupungin vuonna 2018 päivitetyssä ilmasto-ohjelmassa. Lisäksi Joensuu on laatinut hiilinielu- ja kompensaatiotiekartan ja sisällyttänyt hiilineutraalisuuden ja resurssiviisauden konsernistrategiaansa.

Joensuun keskeisimpiin päästövähennystoimiin kuuluu muun muassa kaukolämmön fossiilisten polttoaineiden käytön puolittaminen vuoteen 2025 mennessä ja lopettaminen kokonaan vuoteen 2030 mennessä. Muita merkittäviä toimia ovat energiankulutuksen vähentäminen neljänneksellä vuoteen 2025 mennessä, hiilinielujen kasvattaminen sekä ympäristökriteerien huomioiminen kaupungin hankinnoissa.

Joensuulle myönnettiin Kuntien ilmastokonferenssissa ”Vuoden ilmastokunta 2021” -palkinto. Perusteluina olivat ilmastotavoitteiden eteen tehty tarmokas, kekseliäs ja monet osallistava työ.

Asukkaiden hyvinvointi ja osallisuus

Konsernistrategiansa mukaan Joensuu pyrkii edistämään sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä sekä toteuttamaan valtakunnallista kestävän kehityksen ohjelmaa muun muassa vähentäen eriarvoistumista ja syrjäytymistä sekä edistäen tasa-arvoa ja esteettömyyttä. Kaupunki näkee roolinaan luoda edellytyksiä eri toimijoiden aktiivisuudelle ja osallisuudelle sekä tarjota tekemisen paikkoja ja mahdollisuuksia.

Lisätietoa