Turku

Turun kaupungin ilmastotyö pähkinänkuoressa

Turun kaupunki jokiranta

Ilmastotavoitteet ja ilmastotyön raamit

Turun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä. Sen saavuttamiseksi Turun alueen kasvihuonepäästöjä vähennetään vuoteen 2029 menneessä vähintään 90 prosenttia vuoden 1990 tasosta. Tavoitetta tiukennettiin keväällä 2022.

Turun kaupungin ilmastosuunnitelma 2029 noudattaa Euroopan Unionin yhteistä mallia (SECAP, Sustainable Energy and Climate Action Plan) ja sisältää ilmastopolitiikan toimintalinjat ja välitavoitteet vuosille 2021, 2025 ja 2029 sekä kehityspolun vuoteen 2035. Suunnitelma käsittää sekä ilmastonmuutoksen hillinnän että sopeutumisen.

Ilmastosuunnitelmansa mukaan Turku luopuu fossiilisen hiilen energiakäytöstä vuoteen 2025 mennessä. Turku Energia on ottanut tavoitteekseen hiilestä luopumisen jo vuoden 2022 aikana. Turun ilmastotoimien tärkeimmät kokonaisuudet ovat 1) hiilineutraali energiajärjestelmä, 2) vähähiilinen kestävä liikkuminen, 3) kestävä kaupunkirakenne, 4) kaupunkikonsernin ilmastovastuu sekä 5) hiilinielujen vahvistaminen.

Turku on mukana lukuisissa hankkeissa ja verkostoissa. Kaupunki valittiin mukaan Euroopan unionin ”100 hiilineutraalia ja älykästä kaupunkia vuoteen 2030 mennessä” -missioon.

Asukkaiden osallisuus ja hyvinvointi

Turun kaupungilla on lukuisia keinoja taata asukkaiden äänen kuuluminen päätöksenteossa, palveluiden suunnittelussa ja lähiympäristön kehittämisessä. Kaupunki myös tukee asukkaiden aktiivista toimintaa, tapahtumien järjestämistä ja vapaaehtoistoimintaa. Osallisuuden toimintamalli on luotu vahvistamaan kaupunkilaisilta saadun tiedon merkitystä päätöksentekoprosesseissa.

Turun kaupunki oli mukana 2020-2022 Lähiöohjelmassa, jonka tavoitteisiin kuuluivat asukkaiden hyvinvoinnin ja alueiden elinvoimaisuuden lisääminen. Ohjelmassa mukana olleet lähiöt olivat Lauste, Runosmäki ja Pansio-Perno.

Lisätietoa