Vantaa

Vantaan kaupungin ilmastotyö pähkinänkuoressa

Ilmastotavoitteet ja ilmastotyön raamit

Vantaa on linjannut kaupunkistrategiassaan, että kaupunki on hiilineutraali vuonna 2030. Käytännössä tavoite tarkoittaa ilmastoa lämmittävien päästöjen vähentämistä 80 prosentilla vuoden 1990 tasosta. Loput 20 prosenttia kompensoidaan muun muassa rahoittamalla vähähiilisyyteen tähtääviä hankkeita muualla. Kaupungin poikkihallinnollinen teemaryhmä Hiilijory seuraa hiilineutraalisuustavoitteen etenemistä. 

Pitkän aikavälin ympäristötavoitteita ja toimenpiteitä Vantaalla määrittää resurssiviisauden tiekartta. Sen avulla tavoitellaan hiilineutraalia ja jätteetöntä kaupunkia, jossa luonnonvaroja käytetään säästeliäästi ja luodaan edellytyksiä kestävälle hyvinvoinnille. 

Asukkaiden hyvinvointi ja osallisuus

Vantaalla on useita asukkaiden hyvinvointiin ja tasavertaisuuteen liittyviä ohjelmia. Kaupungin hyvinvointiohjelmaan kuuluvat lasten ja nuorten sekä ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma sekä monikulttuurisuussuunnitelma. Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelmalla tasapainotetaan asuinalueiden välisiä hyvinvointieroja.  

Vantaa on myös mukana ympäristöministeriön Lähiöohjelmassa 2020-2022. Hankekokonaisuudella ”Raidekaupunkia rakentamassa”. Tällä poikkihallinnollisella ohjelmalla kehitetään Vantaan keskuksia ja asuinalueita raidekaupungin alueella. 

Asukkaiden osallisuuden edistämiseksi Vantaalla on luotu Osallistuva Vantaa -ohjelma vuosille 2022–2025. Ohjelma tarjoaa vantaalaisille laajan valikoiman erilaisia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ja se tukee edustuksellista päätöksentekoa. 

Lisätietoa