Tieteellinen asiantuntijaryhmä

Scientific Advisory Board (SAB)

Tieteellinen asiantuntijaryhmä

DECARBON-HOME tuottaa viimeisimpään tietoon ja teoreettisiin näkemyksiin perustuvaa ja niitä uudistavaa tutkimusta kaikilla tutkimusalueilla läpi koko hankeperiodin. Tämän tukemiseksi olemme koonneet tieteellisen asiantuntijaryhmän (Scientific Advisory Board, SAB), jonka jäsenet ovat hankkeen kannalta keskeisten tieteenalojen ja lähestymistapojen kärkitutkijoita ja -teoreetikoita. Monensuuntainen ja säännöllinen tiedonvaihto ja palaute virtuaalisten ja kasvokkaisten tapaamisten sekä erityisten jokavuotisten SAB-konferenssien kautta edistää korkeatasoisen tieteellisen vaikuttavuuden saavuttamista.

Tieteellinen asiantuntijaryhmä

Scientific Advisory Board (SAB)

Simin Davoudi

Newcastle University

Professor of Environmental Policy and Planning, Global Urban Research Unit.

Martin Hultman

Chalmers University

Associate Professor, science-, technology- and environmental studies, Centre for Studies of Climate Change Denialism.

Sampsa Hyysalo

Aalto University

Professor of Co-design, Department of Design.

Jesper Ole Jensen

Aalborg University

Senior Researcher, Department of the Built Environment.

Ruut Peuhkuri

Aalborg University

Research Director, Department of the Built Environment.

Harald Rohracher

Linköping University

Professor, Department of Thematic Studies.

Ted Schatzki

University of Kentucky

Professor of Geography, Professor of Philosophy and Sociology, College of Arts and Sciences.