Artikkelit

Julkaisun nimiA tale of five cities: The role of municipalities in the market diffusion of wooden residential multistory construction and retrofits
KirjoittajatAnne Viljanen, Katja Lähtinen, Vesa Kanninen, Anne Toppinen
JulkaisijaForest Policy and Economics
ISBN/DOIDOI:10.1016/j.forpol.2023.102991
Julkaisupäivä26.5.2023

Abstract

To enhance sustainable urban development, cities may contribute to the market diffusion of wooden multistory residential construction (WMC) and to wood use in the renovations of old multistory residential buildings (i.e., wooden retrofits). For the construction sector, building with wood enables a shift from the dominant concrete-based building regime, which has hindered the industrialization of building processes and the use of prefabricated modules. Although industrial wood construction has become more common in Finland in the 2000s, WMC and especially wooden retrofits have remained niche systems in residential building markets. The aim of our study is to provide information on how municipalities, especially cities at the core of urban development, may contribute to the market diffusion of WMC and wooden retrofits through policy instruments and via their involvement in local business ecosystems (BE). The interview data of the study were mainly gathered from 40 professionals representing the five case cities, but we also included other experts connected to local BEs that linked with the WMC and wooden renovation cases. We employed qualitative methods in the analyses. Our study shows that WMC and wooden retrofits could be catalyzed by both policy instruments and collaboration in BEs. Results show that policy instruments have been more effective when they include characteristics of the building projects (e.g., instrument usability differs between municipalities or private persons as building owners). To be powerful actors, municipalities could take on more active collaborative roles within the local BEs (e.g., as initiators of projects as building owners or as active enablers). As an implication of these results, city-level experimentation could benefit from a full range of policy measures and mixes to accelerate the diffusion of WMC and wooden retrofits.

Tiivistelmä

Kaupungit voivat merkittävästi vaikuttaa puun käyttöön uudis-, korjaus- ja täydennysrakentamisessa. Esimerkiksi kerrostalojen lisäkerrosten rakentamisessa ja julkisivujen korjauksissa puiset ratkaisut ovat mahdollisuus resurssitehokuuden parantamiseen ja kiertotalouden vahvistamiseen. Tutkimusaineistomme perustuu viidessä suomalaisissa kaupungissa tehtyihin 40 haastatteluun. Tulostemme mukaan kaupungit voivat ottaa puurakentamisen mahdollistajina erilaisia rooleja suhteessa muihin toimijoihin sekä käyttäessään erilaisia poliittisia ohjauskeinoja ja niiden yhdistelmiä. Muut toimijat näkivät usein myös kaupunkien roolin puurakentamisen edistämisessä jopa merkittävämpänä kuin haastatellut kaupunkien edustajat, jotka taas itse korostivat kaupungin roolia eri toimijoiden välisen yhteistyön edistäjänä.

Julkaisun nimi“It all depends on the project”—A business ecosystem in residential wooden multistory construction in Finland
KirjoittajatAnne Toppinen, Anniina Aaltio, Katja Lähtinen, Jaakko Jussila, Ritva Toivonen
JulkaisijaFrontiers in Built Environment
ISBN/DOIhttps://doi.org/10.3389/fbuil.2022.1046954
Julkaisupäivä24.11.2022

Abstract

Using wood in multistory apartment construction (WMC) has a climate-positive advantage with buildings acting as long-term carbon storage. Business ecosystem (BE) development around WMC is needed to accelerate the adoption of wooden materials in the conservative construction industry. As the business actors around WMC are essentially different from those using other building materials, new knowledge must be built from the project level. This study uses a qualitative interview approach among actors from three pioneering urban building projects to address their perceptions of building with wood regarding a project-based BE. Based on the thematic analysis, sources of both tangible and intangible value creation were found to arise from building with wood. A higher degree of prefabrication associated with WMC was seen in all projects to influence the reorganization of logistics, enabling faster building processes and lean material use. No strong sustainability-driven culture could be identified in any of the projects. Results further flag the sensitivity and importance of management and coordination skills in targeting improvements of the construction business based on WMC. In the bigger picture, there is still room for further research at regional and global level on business model changes in building with this renewable and recyclable material.

Julkaisun nimiBringing ecosystem thinking to sustainability-driven wooden construction business
KirjoittajatNoora Vihalainen, Eliisa Kylkilahti, Minna Autio, Juho Pöyhönen, Anne Toppinen
JulkaisijaJournal of Cleaner Production
ISBN/DOIhttps://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126029
Julkaisupäivä10.4.2021

Tiivistelmä

Rakentamisen materiaalivalinnoilla on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Puukerrostalojen lisäämistä on ehdotettu yhdeksi keinoksi edistää kestävyysmuutosta kaupungeissa. Rakennusalalla on kuitenkin vahva polkuriippuvuus vakiintuneiden rakennusmateriaalien ja -menetelmien sekä kumppanuuksien käyttämiseksi. Tässä tutkimuksessa pyrimme ymmärtämään verkostoperustaista yhteistyötä ja oppimista sekä loppukäyttäjien osallistumista uudenlaisen puurakentamisliiketoiminnan kontekstissa. Tutkimuksessa hyödynnetään laadullisia menetelmiä ja aineistoa analysoidaan liiketoimintaekosysteemi-lähestymistavan kautta. Tutkimuksessa kävi ilmi, että yhteistyön esteitä puukerrostaloliiketoiminnan ekosysteemien kehittämiselle ovat sekä toimijoiden välisten yhteisten tavoitteiden selkeyden puute että loppukäyttäjien heikko osallistaminen. Yritykset ja loppukäyttäjät eivät myöskään täysin tunnista puukerrostalon kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Yhteistyötä ja oppimista mahdollistaviksi tekijöiksi tunnistettiin muun muassa sujuva viestintä ja luottamuksen rakentaminen liike-elämän toimijoiden kesken erityisesti suunnittelu- ja rakentamisvaiheiden aikana. Tutkimustulokset viittaavat siihen, että laajemman liiketoimintaekosysteemi-lähestymistavan omaksuminen, eli myös asumisen ja rakennuksen käyttövaiheiden huomioiminen, tuottaisi toimialalle ajattelutavan muutoksen. Tällöin kestävyyteen perustuvaa logiikkaa voitaisiin kehittää kannattavan rakennusliiketoiminnan rinnalla, luoden arvoa kuluttajille.

Abstract

Lowering environmental impacts by material choices is proposed as a way to promote urban sustainability transition, and one solution is building more wooden multi-storey constructions (WMCs). In the construction industry, however, there is a strong path dependency towards applying well-established construction materials and methods, as well as partnerships. To gain understanding of network-based collaboration, learning and end-user involvement in novel wooden construction business, the study uses qualitative methods and employs business ecosystem approach in the analysis. The studied WMC business case revealed that barriers of collaborative business ecosystem development include both the lack of clarity in the shared goals between actors and weak end-user involvement. Moreover, neither companies nor end-users fully recognize sustainability aspects around WMC. Enabling factors such as smooth communication and building trust among business actors during planning and building were recognised. The study suggests that a broader business ecosystem approach, including the living and use of the building, offers a mindset shift for developing sustainability-driven logic alongside profitable construction business and creating value for consumers.