Artikkelit

The Nest Hackathon is organized in collaboration with Helsinki Think Company and the experts in the field from the Decarbon-Home research project.

Nest Hackathon is a multidisciplinary weekend challenge that brings together students and professionals from various study backgrounds to develop innovative solutions for sustainable housing. The participants will develop a pilot that helps to renovate over a million homes in Finland and help tackle one of the biggest emitters in Finland.

The hackathon will have an unique atmosphere, where teams can focus on developing a pilot product for the theme of the challenge. Helsinki Think Company will create an atmosphere that encourages innovation and is familiar to hackathon veterans everywhere.

Who can take part?

Good news, the hackathon is open for everyone! No matter if you are a student, in the early stages of your career or further along, this is the perfect opportunity to challenge yourself and learn from the experts in the field. All that is required is that the person brings their talent to the table and wants to be part of a team that innovates in an efficient manner.

It is possible to apply to Nest Hackathon individually or as a team. The teams can be either set or formed by the organizers.

The ability to understand Finnish is required within the team, as some of the material is in Finnish only. Not everyone within the team has to be Finnish-speaking, though.

The theme of the challenge – how to make energy renovation as easy as possible for homeowners?

Climate change and the energy crisis have encouraged more and more Finns to consider and implement energy renovations in their homes. In particular, there are many opportunities for energy efficiency measures in rural areas, where renovations are currently needed.

Therefore, there is a need for tools and solutions to tackle this issue. During Nest Hackathon, the participants will work in interdisciplinary teams to create gamified solutions through an app to incentivize sustainable behaviors and provide homeowners with information and resources to make their homes more environmentally smart.

The wider scope: knowledge to action!

The Nest Hackathon is organized as a collaboration between Helsinki Think Company and the multidisciplinary Decarbon-Home research project. The project’s mission is to promote a fair and socially just sustainability revolution in housing and construction. Decarbon-Home works together with cities, residents and other stakeholders to reach concrete solutions in order to reach the goal.

Nest Hackathon occurs over a weekend with the experienced facilitation by Helsinki Think Company. However, the challenge does not stop there! For the best ideas, there is excitingly a possibility for further funding within the project.

How to apply?

Nest Hackathon will take place on the weekend of 15th to 17th September. Application period to Nest Hackathon lasts until August 31st. But why wait until then? We will make the first selections already by June 9th, so that you can spend the summer relaxing!

Apply to make a difference and grow as an expert in a unique atmosphere! Read more and apply at thinkcompany.fi/nest

Julkaisun nimiBringing ecosystem thinking to sustainability-driven wooden construction business
KirjoittajatNoora Vihalainen, Eliisa Kylkilahti, Minna Autio, Juho Pöyhönen, Anne Toppinen
JulkaisijaJournal of Cleaner Production
ISBN/DOIhttps://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126029
Julkaisupäivä10.4.2021

Tiivistelmä

Rakentamisen materiaalivalinnoilla on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Puukerrostalojen lisäämistä on ehdotettu yhdeksi keinoksi edistää kestävyysmuutosta kaupungeissa. Rakennusalalla on kuitenkin vahva polkuriippuvuus vakiintuneiden rakennusmateriaalien ja -menetelmien sekä kumppanuuksien käyttämiseksi. Tässä tutkimuksessa pyrimme ymmärtämään verkostoperustaista yhteistyötä ja oppimista sekä loppukäyttäjien osallistumista uudenlaisen puurakentamisliiketoiminnan kontekstissa. Tutkimuksessa hyödynnetään laadullisia menetelmiä ja aineistoa analysoidaan liiketoimintaekosysteemi-lähestymistavan kautta. Tutkimuksessa kävi ilmi, että yhteistyön esteitä puukerrostaloliiketoiminnan ekosysteemien kehittämiselle ovat sekä toimijoiden välisten yhteisten tavoitteiden selkeyden puute että loppukäyttäjien heikko osallistaminen. Yritykset ja loppukäyttäjät eivät myöskään täysin tunnista puukerrostalon kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Yhteistyötä ja oppimista mahdollistaviksi tekijöiksi tunnistettiin muun muassa sujuva viestintä ja luottamuksen rakentaminen liike-elämän toimijoiden kesken erityisesti suunnittelu- ja rakentamisvaiheiden aikana. Tutkimustulokset viittaavat siihen, että laajemman liiketoimintaekosysteemi-lähestymistavan omaksuminen, eli myös asumisen ja rakennuksen käyttövaiheiden huomioiminen, tuottaisi toimialalle ajattelutavan muutoksen. Tällöin kestävyyteen perustuvaa logiikkaa voitaisiin kehittää kannattavan rakennusliiketoiminnan rinnalla, luoden arvoa kuluttajille.

Abstract

Lowering environmental impacts by material choices is proposed as a way to promote urban sustainability transition, and one solution is building more wooden multi-storey constructions (WMCs). In the construction industry, however, there is a strong path dependency towards applying well-established construction materials and methods, as well as partnerships. To gain understanding of network-based collaboration, learning and end-user involvement in novel wooden construction business, the study uses qualitative methods and employs business ecosystem approach in the analysis. The studied WMC business case revealed that barriers of collaborative business ecosystem development include both the lack of clarity in the shared goals between actors and weak end-user involvement. Moreover, neither companies nor end-users fully recognize sustainability aspects around WMC. Enabling factors such as smooth communication and building trust among business actors during planning and building were recognised. The study suggests that a broader business ecosystem approach, including the living and use of the building, offers a mindset shift for developing sustainability-driven logic alongside profitable construction business and creating value for consumers.