Artikkelit

Julkaisun nimiPerceptions of wooden interior product quality – insights on sustainability views among Finnish consumers
KirjoittajatCharlotta Harju, Katja Lähtinen
JulkaisijaSilva Fennica
ISBN/DOIhttps://doi.org/10.14214/sf.10605
Julkaisupäivä21.12.2021

Tiivistelmä

Toistaiseksi on ollut hyvin niukasti tietoa siitä, miten kuluttajat arvostavat puutuotteiden laatuominaisuuksia ja mikä on erilaisten kestävyysnäkökulmien rooli tuotteen laadun arvioimisessa. Tämä tutkimus tuo lisää tietoa suomalaisten kuluttajien näkemyksistä liittyen puisten sisustustuotteiden laatuominaisuuksiin sekä niiden suhteesta ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen. Lisäksi tutkimuksessa mitataan kuluttajien sosiodemografisen taustan yhteyttä eri laatuominaisuuksien arvostamiseen. Tulosten perusteella kuluttajien laatuominaisuuksiin liittyvät näkemykset voidaan jakaa neljään teemaan: ympäristöystävällisyyteen, sopivuuteen elämäntavan ja sisustuksen kanssa, tuotteiden visuaaliseen ja pintaominaisuuksien miellyttävyyteen sekä tekniseen laatuun, jotka liittyvät monin tavoin eri kestävyysnäkökulmiin. Lisäksi kuluttajien tausta ja tietopohja ovat yhteydessä siihen, miten kuluttajat arvioivat puutuotteen laatuun ja vastuullisuuteen liittyviä ominaisuuksia.

Abstract

Evaluation of product attributes and the overall quality significantly affect consumer purchasing decisions. Previous studies on wooden products have mostly addressed wood product quality from technical viewpoints, while largely disregarding environmental, social, and economic aspects in the assessments. Therefore, knowledge on how sustainability aspects are evaluated as a feature of wood product quality is narrow. This study investigated consumer perceptions of different quality indicators (i.e., quality cues and attributes) of wooden interior products with a special focus on sustainability and value chain phases. In addition, the connections between consumers’ sociodemographic background and their perceptions of the quality features of wooden interior products were evaluated. The material of the study was based on data gathered in 2018 with a postal survey sent to 1000 people living in Finland with a response rate of 25.6%. As methods of analysis, exploratory factor analysis, the Mann-Whitney U test, and the Kruskall-Wallis test were utilized. The results show that the quality indicators of wooden interior products can be grouped into four factors relating to products’ environmental friendliness, fit with lifestyle and home design, visual and tactile attractiveness, and technical solidity, which are in multiple ways connected with sustainability. The sociodemographic background of the respondents was found to be linked with consumer scores for those factors. Engaging consumers in sustainable consumption choices requires providing them with information on wooden product value chains that meets their individual needs in relation to their existing knowledge of those issues and individual values.