Artikkelit

Julkaisun nimiThe effect of information nudges on energy saving: Observations from a randomized field experiment in Finland.
KirjoittajatEnni Ruokamo, Teemu Meriläinen, Santtu Karhinen, Jouni Räihä, Päivi Suur-Uski, Leila Timonen, Rauli Svento
JulkaisijaEnergy Policy
ISBN/DOIhttps://doi.org/10.1016/j.enpol.2021.112731
JulkaisupäiväFebruary 2021

Tiivistelmä

Pienentääkö energianeuvonta sähkönkulutusta? Havaintoja Suomessa toteutetusta satunnaiskokeilusta.

Kokeilut ympäri maailmaa ovat osoittaneet, että tiedolla tuuppaaminen (engl. information nudging) voi auttaa kotitalouksia pienentämään sähkönkulutustaan. Toisaalta vaikutuksissa on havaittavissa eroja maiden välillä ja myös neuvonnan sisältö tai toimitustapa voivat vaikuttaa tuuppauksen tehokkuuteen. Tässä tutkimuksessa arvioidaan energianeuvonnan ja sosiaalisen normin vaikutuksia kotitalouksien sähkönkulutukseen Suomessa. Näiden tuuppausten vaikuttavuutta tutkitaan satunnaiskokeilulla, jossa tutkittavat kotitaloudet jaetaan satunnaisesti tuupattaviin ja verrokkiryhmiin. Tuuppauksien toteutuksessa käytetään kuukausittaisia energiansäästövinkkejä sisältäviä sähköpostiuutiskirjeitä ja sähkönkulutuksen seuraamiseen tarkoitettua verkkopalvelua. Tulosten perusteella energiansäästöön kannustava neuvonta toimii sähkönkulutuksen seurannasta lähtökohtaisesti enemmän kiinnostuneiden (eli verkkopalvelua käyttävien) kotitalouksien joukossa. Talvikuukausina nämä kotitaloudet vähentävät sähkönkulutustaan keskimäärin 10 % neuvonnan seurauksena. Lisäksi tulokset paljastavat, että vertaisvertailut yhdistettynä monipuoliseen energianeuvontaan voivat kannustaa kotitalouksia vähentämään sähkönkulutustaan. Toisaalta energianeuvonnalla ei havaita vaikuttavuutta niiden kotitalouksien joukossa, jotka eivät käytä sähkönkulutuksen seurantaan tarkoitettua verkkopalvelua.

Abstract

Field experiments have shown that information nudging can help households to save energy, however, the effectiveness varies depending on aspects such as information content, delivery mode and study area. This article evaluates the impacts of information nudges on residential electricity consumption with a randomized field experiment. This opt-in experiment was conducted in Finland. Information was administered via monthly email newsletters and an online energy service platform. The aim is to find out whether i) energy saving tips combined with and without online energy service platform providing electricity consumption information, and ii) peer comparisons (i.e., social norm) influence households’ electricity consumption. The results show a high seasonal variation in the treatment effects within the groups who were registered users of the online energy service platform. Those with access to usage feedback and versatile energy savings tips (without the social norm comparisons) reduced their electricity consumption around 10% in wintertime. The results imply challenges in encouraging energy saving behavior among households less interested in following their electricity consumption.