Ota yhteyttä

Johto ja koordinaatio

Decarbon-Home

Anne Toppinen

Anne Toppinen

Professori, Helsingin yliopisto

Olen Decarbon-Home-konsortion johtaja. Osaamiseni liittyy vähähiilisen rakentamisen liiketoimintaan, erityisesti puukerrostalorakentamiseen.

 • anne.toppinen(@)helsinki.fi
 • +358 50 4150219
Katja Lähtinen

Katja Lähtinen

Tutkimusprofessori, Luonnonvarakeskus

Olen konsortion varajohtaja. Tutkimustyöni liittyy johtamisen kysymyksiin tavoiteltaessa sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää ilmastoviisasta asumista.

 • katja.lahtinen(@)luke.fi
 • +358 29 532 2191
Vesa Kanninen

Vesa Kanninen

Tutkimuskoordinaattori, Helsingin yliopisto

Konsortion koordinaattorina vastaan erityisesti hankehallinnasta ja raportoinnista strategisen tutkimuksen neuvostolle (STN).

 • vesa.kanninen(@)helsinki.fi
 • +358 50 337 1928
Kaarina Kaminen

Kaarina Kaminen

Suunnittelija, Suomen ympäristökeskus

Toimin hankkeen vuorovaikutusvastaavana. Tehtäviini kuuluuvat mm. media- ja sidosryhmäyhteistyö sekä viestintä.

 • kaarina.kaminen(@)syke.fi
 • +358 295 251 698
Iina Turunen

Iina Turunen

Tutkija, Suomen ympäristökeskus

Toimin hankkeen vuorovaikutuskoordinaattorina. Vastaan mielelläni hanketta koskeviin vuorovaikutuskysymyksiin.

 • iina.turunen(@)syke.fi
 • +358 29 525 2129
Pia Bäcklund

Pia Bäcklund

Apulaisprofessori, Helsingin yliopisto

Toimin hankkeessa tieteellisen asiantuntijaryhmän (SAB) työn koordinaattorina

 • pia.backlund(@)helsinki.fi
 • + 358 50 3633 518

Helsingin yliopisto

University of Helsinki

Venla Bernelius

Venla Bernelius

Apulaisprofessori

Toimin työpaketin 2 vetäjänä yhdessä Santtu Karhisen kanssa. Tutkin sosiaalisten ja alueellisten erojen sekä asuntomarkkinoiden tuottamia rajoitteita ja mahdollisuuksia ilmastoviisaille asumisen ratkaisuille.

 • venla.bernelius(@) helsinki.fi
 • +358 50 415 4865
Annika Hämäläinen

Annika Hämäläinen

Tutkimusavustaja

Osallistun työpakettiin 1 ja avustan tutkimuksessa liittyen kansalaisten toimijuuteen ja ilmastoviisaaseen asumiseen.

 • annika.hamalainen (@) helsinki.fi
 • +358 29 415 8049
Teemu Kemppainen

Teemu Kemppainen

Yliopistonlehtori

Tutkimusaiheitani ovat muun muassa asuminen, naapurustot ja lähiöt, segregaatio ja sosiaalipolitiikka (Perhevapaalla)

 • teemu.t.kemppainen(@) helsinki.fi
 • +358 29 412 397
Eliisa Kylkilahti

Eliisa Kylkilahti

Tutkijatohtori

Tutkin asukasnäkökulmia työpaketeissa 1 ja 3. Edistämme kuluttajien aktiivista toimijuutta kestävässä asumisessa.

 • eliisa.kylkilahti(@)helsinki.fi
 • +358 29 4158051
Joonas Luukkonen

Joonas Luukkonen

Väitöskirjatutkija

Tutkin, kuinka sosio-spatiaalinen segregaatio liittyy ilmastoasenteisiin sekä ilmastoviisaan saneerauksen taloudellisiin edellytyksiin.

 • joonas.luukkonen(@) helsinki.fi
Isabel Ramos Lobato

Isabel Ramos Lobato

Postdoctoral researcher

As an urban geographer, I focus on themes of school and urban segregation as well as immigration and housing. In am part of the team responsible for WP2.

 • isabel.ramoslobato(@) helsinki.fi
 • +358 50 433 5395
Joonas Salmijärvi

Joonas Salmijärvi

Projektikoordinaattori

Vastaan työpaketin 2 koordinoinnista sekä tutkin ilmastonmuutosasenteiden sosiaalista ja alueellista vaihtelua.

 • joonas.salmijarvi(@) helsinki.fi
 • +358 29 415 0772

Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Finnish Environment Institute

Hanna-Liisa Kangas

Hanna-Liisa Kangas

Erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus

Toimin Decarbon-Home-hankkeen vuorovaikutusjohtajana ja tutkin energiapolitiikan vaikutuksia päästöihin ja asukkaisiin. (Perhevapaalla)

 • hanna-liisa.kangas(@)syke.fi
 • +358 29 525 1810
Santtu Karhinen

Santtu Karhinen

Tutkija

Olen työpaketin 2 co-lead. Tutkin hankkeessa kiinteistöjen arvonmuodostusta ja asumisvalintoja rekisteriaineistoilla.

 • santtu.karhinen(@)syke.fi
 • +358 295 251 889
Kaisa Korhonen

Kaisa Korhonen

Ohjelmajohtaja, erikoistutkija

Olen työpaketin 4 varajohtaja ja työskentelen murrosareenoiden kehityksen ja toteutuksen parissa.

 • kaisa.korhonen(@) helsinki.fi
 • +358 2941 57905
David Lazarevic

David Lazarevic

Senior Research Scientist

Toimin SYKEn hankejohtajna sekä työpaketin 4 vetäjänä. Tutkin vähähiilisiä kokeiluja ja murrosareenoja.

 • david.lazarevic(@)syke.fi
 • +358 295 251 881
Enni Ruokamo

Enni Ruokamo

Tutkija

Olen työpaketin 1 co-lead. Tutkin kansalaisten preferenssejä vähähiilisiä asumisratkaisuja kohtaan.

 • enni.ruokamo(@)syke.fi
 • +358 29 525 2092
Paula Sankelo

Paula Sankelo

Tutkija

Tutkin rakennusten energiaremontteja ja niihin kannustavia politiikkatoimia.

 • paula.sankelo(@)iki.fi
 • +358 29 525 2029
Anna Strandell

Anna Strandell

Vanhempi tutkija

Tutkin hankkeessa ilmastoviisaan asumisen transitioon vaikuttavia demografisia, sosioekonomisia ja asuntokantatekijöitä.

 • anna.strandell(@)syke.fi
 • +358 29 525 1657
Sampo Vesanen

Sampo Vesanen

Tutkija

Työskentelen hankkeessa geoprosessointimallien, karttavisualisointien sekä kvantitatiivisen analyysin parissa.

 • sampo.vesanen(@)syke.fi
 • +358 295 251 940

Luonnonvarakeskus (LUKE)

Natural Resources Institute Finland

Liina Häyrinen

Liina Häyrinen

Tutkija

Tutkin sidosryhmäverkostojen rooleja ilmastoviisaan asumisen yhteiskehittämisessä ja edistämisessä. (Perhevapaalla)

 • liina.hayrinen(@)luke.fi
 • +358 50 593 4240
Johanna Kohl

Johanna Kohl

Ohjelmajohtaja, kehittämispäällikkö

Esittely tulossa

 • johanna.kohl(@)luke.fi
Atte Koskivaara

Atte Koskivaara

Tutkija

Tutkin kestävien liiketoimintamallien sekä innovaatioiden ja niiden käyttöönoton alueellisia erityispiirteitä rakentamisessa ja asumisessa.

 • atte.koskivaara(@)luke.fi
 • +358 50 523 2985
Mikko Kurttila

Mikko Kurttila

Johtava tutkija, ohjelmajohtaja

Toimin työpaketin 3 vetäjänä, ja osallistun siinä tehtävään tutkimukseen.

 • mikko.kurttila(@)luke.fi
 • +358 29 532 3262

Vaasan yliopisto

University of Vaasa

Ari Haapanen

Ari Haapanen

Projektipäällikkö, jatkotutkinto-opiskelija

Työskentelen Decarbon-Home-hankkeen pelillistämisvaiheessa asiantuntijan roolissa.

 • ari.haapanen(@)uwasa.fi
 • +358 294 498 210
Charlotta Harju

Charlotta Harju

Tohtorikoulutettava

Tutkin työpaketissa 1 kansalaisten preferenssejä ja käytäntöjä ilmastoviisaaseen asumiseen liittyen.

 • charlotta.harju (@)uwasa.fi
Paula Karppinen

Paula Karppinen

Tutkimusavustaja

Tutkin työpaketissa 1 lähiöasujien tunteita ilmastoviisaaseen asumiseen liittyen.

 • paula.karppinen (@) uwasa.fi
 • +358 50 435 9074
Merja Koskela

Merja Koskela

Professori

Johdan työpaketin 1 osiota, jossa tutkimme, millaisena ilmastoviisas asuminen näyttäytyy mediassa ja kansalaisten verkkokeskusteluissa.

 • merja.koskela(@)uwasa.fi
 • +358 29 449 8353
Liisa Kääntä

Liisa Kääntä

Tutkija

Tutkin työpaketissa 1 ilmastoviisaan asumisen diskursseja eri medioista. Olen mukana hankkeen viestintäryhmässä.

 • liisa.kaanta(@)uwasa.fi
 • +358 29 449 8375
Eveliina Salmela

Eveliina Salmela

Projektitutkija

Tutkin diskursseja sosiaalisessa mediassa viestinnän näkökulmasta ja analysoin sitä, kuinka nämä diskurssit rakentavat ymmärrystä ilmastoviisaasta asumisesta.

 • eveliina.salmela(@) uwasa.fi
 • +358 29 449 8530
Henna Syrjälä

Henna Syrjälä

Dosentti

Toimin työpaketti 1:n sekä Vaasan yliopiston hankkeen johtajana. Tutkin kansalaisten toimijuutta.

 • henna.syrjala(@)uwasa.fi
 • +358 29 449 8483

TALTECH

Tallinna Tehnikaülikool

Jarek Kurnitski

Jarek Kurnitski

Professori

Tutkin asuinrakennusten laajamittaisen korjaamisen teknisiä ratkaisuja ja avustuksia Suomessa ja Virossa.

 • jarek.kurnitski(@)taltech.ee
 • +372 5866 4370
Tulossa

Tulossa

Väitöskirjatutkija

Tulossa.