Ota yhteyttä

Johto ja koordinaatio

Decarbon-Home

Katja Lähtinen

Katja Lähtinen

Tutkimusprofessori, Luonnonvarakeskus

Olen Decarbon-Home-konsortion johtaja. Tutkimustyöni liittyy johtamisen kysymyksiin tavoiteltaessa sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää ilmastoviisasta asumista.

 • katja.lahtinen(@)luke.fi
 • +358 29 532 2191
Eliisa Kylkilahti

Eliisa Kylkilahti

Yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

Toimin konsortion varajohtajana ja tutkin asukasnäkökulmia työpaketeissa 1 ja 3. Edistämme kuluttajien aktiivista toimijuutta kestävässä asumisessa.

 • eliisa.kylkilahti(@)helsinki.fi
 • +358 29 4158051
Vesa Kanninen

Vesa Kanninen

Tutkimuskoordinaattori, Helsingin yliopisto

Konsortion koordinaattorina vastaan erityisesti hankehallinnasta ja raportoinnista strategisen tutkimuksen neuvostolle (STN).

 • vesa.kanninen(@)helsinki.fi
 • +358 50 337 1928
Anne Toppinen

Anne Toppinen

Professori, Helsingin yliopisto

Toimin vanhempana neuvonantajana Decarbon-Home-konsortiolle. Osaamiseni liittyy vähähiilisen rakentamisen liiketoimintaan, erityisesti puukerrostalorakentamiseen.

 • anne.toppinen(@)helsinki.fi
 • +358 50 4150219
Uula Saastamoinen

Uula Saastamoinen

Vuorovaikutusvastaava, tutkija, Suomen ympäristökeskus

Toimin hankkeen vuorovaikutusvastaavana. Vastaan hankkeen vaikuttavuutta lisäävien vuorovaikutus- ja viestintäkeinojen toteuttamisesta.

 • uula.saastamoinen(@)syke.fi
 • +358 295 252 076
Niina Pykäläinen

Niina Pykäläinen

Suunnittelija, Suomen ympäristökeskus

Vastaan hankkeen viestinnästä sekä vuorovaikutuksen ja yhteiskehittämisen tuesta.

 • niina.pykalainen(@)syke.fi
 • +358 295 252 302
Pia Bäcklund

Pia Bäcklund

Professori, Helsingin yliopisto

Toimin hankkeessa tieteellisen asiantuntijaryhmän (SAB) työn koordinaattorina

 • pia.backlund(@)helsinki.fi
 • + 358 50 3633 518

Helsingin yliopisto

University of Helsinki

Teemu Kemppainen

Teemu Kemppainen

Yliopistonlehtori

Tutkimusaiheitani ovat muun muassa asuminen, naapurustot ja lähiöt, segregaatio ja sosiaalipolitiikka.

 • teemu.t.kemppainen(@) helsinki.fi
 • +358 29 412 397
Sara-Ellen Laitinen

Sara-Ellen Laitinen

Väitöskirjatutkija

Tutkin kestävän asumisen käytänteitä asukasnäkökulmasta.

 • sara-ellen.laitinen @helsinki.fi
 • +358 50 570 8198
Joonas Luukkonen

Joonas Luukkonen

Väitöskirjatutkija

Tutkin, kuinka sosio-spatiaalinen segregaatio liittyy ilmastoasenteisiin sekä ilmastoviisaan saneerauksen taloudellisiin edellytyksiin.

 • joonas.luukkonen(@) helsinki.fi
Saija Mokkila

Saija Mokkila

Tutkimusassistentti

Työskentelen asumisen vähähiilisyyskokeiluiden parissa.

 • saija.mokkila@ helsinki.fi
Md. Rayhanur Rahman

Md. Rayhanur Rahman

Väitöskirjatutkija

Väitöskirjatutkimukseeni sisältyy puurakentamisen politiikan alueellisen tason verkostoanalyysi.

 • rayhanur.rahman(@)helsinki.fi
 • +358 40 2511 908
Joni Vainikka

Joni Vainikka

Tutkijatohtori

Tutkin kestävää asumista, ilmastoon liittyviä identiteettejä ja sosiaalisia käännekohtia. Vedän työpakettia 2 yhdessä Venla Berneliuksen kanssa.

 • joni.vainikka (@) helsinki.fi
 • +358 294 150 781
Anne Viljanen

Anne Viljanen

Väitöskirjatutkija

Työstän väitöskirjaani vähähiilisen rakentamisen toimijaverkostojen ja kestävyysmurroksen polkujen aihepiiristä.

 • anne.viljanen(@) helsinki.fi
 • +358 50 599 6497

Suomen ympäristökeskus (Syke)

Finnish Environment Institute

Hanna-Liisa Kangas

Hanna-Liisa Kangas

Kehittämispäällikkö

Toimin Syken hankejohtajana ja tutkin energiapolitiikan vaikutuksia päästöihin ja asukkaisiin.

 • hanna-liisa.kangas(@)syke.fi
 • +358 29 525 1276
Santtu Karhinen

Santtu Karhinen

Tutkija

Tutkin Decarbon-Home-hankkeessa kiinteistöjen arvonmuodostusta ja asumisvalintoja rekisteriaineistoilla.

 • santtu.karhinen(@)syke.fi
 • +358 295 251 889
Kaisa Korhonen

Kaisa Korhonen

Ohjelmajohtaja, erikoistutkija

Työskentelen murrosareenoiden kehityksen ja toteutuksen parissa.

 • Kaisa.Korhonen-Kurki@syke.fi
 • +358 295 251 412
Jani Lukkarinen

Jani Lukkarinen

Erikoistutkija

Tutkin yhteisöjen rooleja energiamurroksessa ja osallistun työpaketin 4 murrosareenoiden toteutukseen.

 • jani.lukkarinen(@)syke.fi
 • +358 295 251 893
Erkki-Jussi Nylén

Erkki-Jussi Nylén

Erikoistutkija

Teen hankkeessa kokeilu- ja transitioareenatutkimusta ja politiikka-analyysiä.

 • erkki-jussi.nylen(@)syke.fi
 • +358 29 525 1330
Enni Ruokamo

Enni Ruokamo

Tutkija

Olen työpaketin 1 co-lead. Tutkin kansalaisten preferenssejä vähähiilisiä asumisratkaisuja kohtaan.

 • enni.ruokamo(@)syke.fi
 • +358 29 525 2092
Jouni Räihä

Jouni Räihä

Tutkija

Tutkin hankkeessa energia-avustusten ja muiden politiikkatoimien vaikutuksia.

 • Jouni.Raiha(@)syke.fi
 • +358 295 252 243
Anna Strandell

Anna Strandell

Vanhempi tutkija

Tutkin hankkeessa ilmastoviisaan asumisen transitioon vaikuttavia demografisia, sosioekonomisia ja asuntokantatekijöitä.

 • anna.strandell(@)syke.fi
 • +358 29 525 1657
Sampo Vesanen

Sampo Vesanen

Tutkija

Työskentelen hankkeessa geoprosessointimallien, karttavisualisointien sekä kvantitatiivisen analyysin parissa.

 • sampo.vesanen(@)syke.fi
 • +358 295 251 940

Luonnonvarakeskus (Luke)

Natural Resources Institute Finland

Charlotta Harju

Charlotta Harju

Tutkija

Toimin työpaketin 3 vetäjänä. Työpaketissa 1 tutkin kansalaisten preferenssejä ja käytäntöjä ilmastoviisaaseen asumiseen liittyen.

 • charlotta.harju(@)luke.fi
 • +358 29 532 2345
Liina Häyrinen

Liina Häyrinen

Tutkija

Tutkin sidosryhmäverkostojen rooleja ilmastoviisaan asumisen yhteiskehittämisessä ja edistämisessä.

 • liina.hayrinen(@)luke.fi
 • +358 50 593 4240
Atte Koskivaara

Atte Koskivaara

Tutkija

Tutkin kestävien liiketoimintamallien sekä innovaatioiden ja niiden käyttöönoton alueellisia erityispiirteitä rakentamisessa ja asumisessa.

 • atte.koskivaara(@)luke.fi
 • +358 50 523 2985
Juhani Marttila

Juhani Marttila

Tutkija

Tutkin osallistamista kuntien päätöksenteossa ilmastoviisaaseen asumiseen liittyen.

 • juhani.marttila(@)luke.fi
 • +358 29 532 2164

Vaasan yliopisto

University of Vaasa

Hanna Ahtosalo

Hanna Ahtosalo

Tohtorikoulutettava

Tutkin väitöskirjaani varten pelillistetyn sovelluksen arvon muodostumista eri sidosryhmillä.

 • hanna.ahtosalo(@)uwasa.fi
 • +358 29 449 8759
Merja Koskela

Merja Koskela

Professori

Johdan työpaketin 1 osiota, jossa tutkimme, millaisena ilmastoviisas asuminen näyttäytyy mediassa ja kansalaisten verkkokeskusteluissa.

 • merja.koskela(@)uwasa.fi
 • +358 29 449 8353
Liisa Kääntä

Liisa Kääntä

Tutkija

Tutkin työpaketissa 1 ilmastoviisaan asumisen diskursseja eri medioista. Olen mukana hankkeen viestintäryhmässä.

 • liisa.kaanta(@)uwasa.fi
 • +358 29 449 8375
Eveliina Salmela

Eveliina Salmela

Tutkijatohtori

Tutkin diskursseja sosiaalisessa mediassa viestinnän näkökulmasta ja analysoin sitä, kuinka nämä diskurssit rakentavat ymmärrystä ilmastoviisaasta asumisesta.

 • eveliina.salmela(@) uwasa.fi
 • +358 29 449 8530
Henna Syrjälä

Henna Syrjälä

Dosentti

Toimin työpaketti 1:n sekä Vaasan yliopiston hankkeen johtajana. Tutkin kansalaisten toimijuutta.

 • henna.syrjala(@)uwasa.fi
 • +358 29 449 8483
Elina Tikkanen

Elina Tikkanen

Projektitutkija

Tutkin kestävien kuluttamisen käytäntöjen ylisukupolvisuutta.

 • elina.tikkanen(@)uwasa.fi

TALTECH

Tallinna Tehnikaülikool

Jarek Kurnitski

Jarek Kurnitski

Professori

Tutkin asuinrakennusten laajamittaisen korjaamisen teknisiä ratkaisuja ja avustuksia Suomessa ja Virossa.

 • jarek.kurnitski(@)taltech.ee
 • +372 5866 4370
Alo Mikola

Alo Mikola

Väitöskirjatutkija

Tutkimustyöni liittyy sisäilmaan ja koneelliseen ilmastointiin.