Ota yhteyttä

Johto ja koordinaatio

Decarbon-Home

Anne Toppinen

Anne Toppinen

Professori, Helsingin yliopisto

Olen Decarbon-Home-konsortion johtaja. Osaamiseni liittyy vähähiilisen rakentamisen liiketoimintaan, erityisesti puukerrostalorakentamiseen.

 • anne.toppinen(@)helsinki.fi
 • +358 50 4150219
Katja Lähtinen

Katja Lähtinen

Tutkimusprofessori, Luonnonvarakeskus

Olen konsortion varajohtaja. Tutkimustyöni liittyy johtamisen kysymyksiin tavoiteltaessa sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää ilmastoviisasta asumista.

 • katja.lahtinen(@)luke.fi
 • +358 29 532 2191
Vesa Kanninen

Vesa Kanninen

Tutkimuskoordinaattori, Helsingin yliopisto

Konsortion koordinaattorina vastaan erityisesti hankehallinnasta ja raportoinnista strategisen tutkimuksen neuvostolle (STN).

 • vesa.kanninen(@)helsinki.fi
 • +358 50 337 1928
Kaarina Kaminen

Kaarina Kaminen

Suunnittelija, Suomen ympäristökeskus

Toimin hankkeen vuorovaikutusvastaavana. Tehtäviini kuuluuvat mm. media- ja sidosryhmäyhteistyö sekä viestintä.

 • kaarina.kaminen(@)syke.fi
 • +358 295 251 698
Iina Turunen

Iina Turunen

Tutkija, Suomen ympäristökeskus

Toimin hankkeen vuorovaikutuskoordinaattorina. Vastaan mielelläni hanketta koskeviin vuorovaikutuskysymyksiin.

 • iina.turunen(@)syke.fi
 • +358 295 252130
Pia Bäcklund

Pia Bäcklund

Apulaisprofessori, Helsingin yliopisto

Toimin hankkeessa tieteellisen asiantuntijaryhmän (SAB) työn koordinaattorina

 • pia.backlund(@)helsinki.fi
 • + 358 50 3633 518

Helsingin yliopisto

University of Helsinki

Venla Bernelius

Venla Bernelius

Apulaisprofessori

Toimin työpaketin 2 vetäjänä yhdessä Santtu Karhisen kanssa. Tutkin sosiaalisten ja alueellisten erojen sekä asuntomarkkinoiden tuottamia rajoitteita ja mahdollisuuksia ilmastoviisaille asumisen ratkaisuille.

 • venla.bernelius(@) helsinki.fi
 • +358 50 415 4865
Annika Hämäläinen

Annika Hämäläinen

Tutkimusavustaja

Osallistun työpakettiin 1 ja avustan tutkimuksessa liittyen kansalaisten toimijuuteen ja ilmastoviisaaseen asumiseen.

 • annika.hamalainen (@) helsinki.fi
 • +358 29 415 8049
Teemu Kemppainen

Teemu Kemppainen

Yliopistonlehtori

Tutkimusaiheitani ovat muun muassa asuminen, naapurustot ja lähiöt, segregaatio ja sosiaalipolitiikka (Perhevapaalla)

 • teemu.t.kemppainen(@) helsinki.fi
 • +358 29 412 397
Eliisa Kylkilahti

Eliisa Kylkilahti

Tutkijatohtori

Tutkin asukasnäkökulmia työpaketeissa 1 ja 3. Edistämme kuluttajien aktiivista toimijuutta kestävässä asumisessa. (Perhevapaalla)

 • eliisa.kylkilahti(@)helsinki.fi
 • +358 29 4158051
Sara-Ellen Laitinen

Sara-Ellen Laitinen

Tohtorikoulutettava

Tutkin kestävän asumisen käytänteitä asukasnäkökulmasta.

 • sara-ellen.laitinen @helsinki.fi
 • +358 50 570 8198
Joonas Luukkonen

Joonas Luukkonen

Väitöskirjatutkija

Tutkin, kuinka sosio-spatiaalinen segregaatio liittyy ilmastoasenteisiin sekä ilmastoviisaan saneerauksen taloudellisiin edellytyksiin.

 • joonas.luukkonen(@) helsinki.fi
Isabel Ramos Lobato

Isabel Ramos Lobato

Postdoctoral researcher

As an urban geographer, I focus on themes of school and urban segregation as well as immigration and housing. In am part of the team responsible for WP2.

 • isabel.ramoslobato(@) helsinki.fi
 • +358 50 433 5395
Saija Mokkila

Saija Mokkila

Tutkimusassistentti

Työskentelen asumisen vähähiilisyyskokeiluiden parissa.

 • saija.mokkila@ helsinki.fi
Joonas Salmijärvi

Joonas Salmijärvi

Projektikoordinaattori

Vastaan työpaketin 2 koordinoinnista sekä tutkin ilmastonmuutosasenteiden sosiaalista ja alueellista vaihtelua.

 • joonas.salmijarvi(@) helsinki.fi
 • +358 29 415 0772
Joni Vainikka

Joni Vainikka

Tutkijatohtori

Tutkin kestävää asumista, ilmastoon liittyviä identiteettejä ja sosiaalisia käännekohtia. Vedän työpakettia 2.

 • joni.vainikka (@) helsinki.fi
 • +358 294 150 781
Anne Viljanen

Anne Viljanen

Tohtorikoulutettava

Työstän väitöskirjaani vähähiilisen rakentamisen toimijaverkostojen ja kestävyysmurroksen polkujen aihepiiristä.

 • anne.viljanen(@) helsinki.fi
 • +358 50 599 6497

  Suomen ympäristökeskus (SYKE)

  Finnish Environment Institute

  Hanna-Liisa Kangas

  Hanna-Liisa Kangas

  Erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus

  Toimin Decarbon-Home-hankkeen vuorovaikutusjohtajana ja tutkin energiapolitiikan vaikutuksia päästöihin ja asukkaisiin. (Perhevapaalla)

  • hanna-liisa.kangas(@)syke.fi
  • +358 29 525 1810
  Santtu Karhinen

  Santtu Karhinen

  Tutkija

  Olen työpaketin 2 co-lead. Tutkin hankkeessa kiinteistöjen arvonmuodostusta ja asumisvalintoja rekisteriaineistoilla.

  • santtu.karhinen(@)syke.fi
  • +358 295 251 889
  Kaisa Korhonen

  Kaisa Korhonen

  Ohjelmajohtaja, erikoistutkija

  Olen työpaketin 4 varajohtaja ja työskentelen murrosareenoiden kehityksen ja toteutuksen parissa.

  • Kaisa.Korhonen-Kurki@syke.fi
  • +358 295 251 412
  David Lazarevic

  David Lazarevic

  Senior Research Scientist

  Toimin SYKEn hankejohtajana sekä työpaketin 4 vetäjänä. Tutkin vähähiilisiä kokeiluja ja murrosareenoja.

  • david.lazarevic(@)syke.fi
  • +358 295 251 881
  Enni Ruokamo

  Enni Ruokamo

  Tutkija

  Olen työpaketin 1 co-lead. Tutkin kansalaisten preferenssejä vähähiilisiä asumisratkaisuja kohtaan.

  • enni.ruokamo(@)syke.fi
  • +358 29 525 2092
  Paula Sankelo

  Paula Sankelo

  Tutkija

  Tutkin rakennusten energiaremontteja ja niihin kannustavia politiikkatoimia.

  • paula.sankelo(@)iki.fi
  • +358 29 525 2029
  Anna Strandell

  Anna Strandell

  Vanhempi tutkija

  Tutkin hankkeessa ilmastoviisaan asumisen transitioon vaikuttavia demografisia, sosioekonomisia ja asuntokantatekijöitä.

  • anna.strandell(@)syke.fi
  • +358 29 525 1657
  Sampo Vesanen

  Sampo Vesanen

  Tutkija

  Työskentelen hankkeessa geoprosessointimallien, karttavisualisointien sekä kvantitatiivisen analyysin parissa.

  • sampo.vesanen(@)syke.fi
  • +358 295 251 940
  Jouni Räihä

  Jouni Räihä

  Tutkija

  Tutkin hankkeessa energia-avustusten ja muiden politiikkatoimien vaikutuksia.

  • Jouni.Raiha(@)syke.fi
  • +358 295 252 243
  Selina Clarke

  Selina Clarke

  Apulaistutkija

  Olen mukana työpaketissa 4 ja tutkin energia-avustuksia.

  • Selina.clarke(@)syke.fi
  • +358469213214

    Luonnonvarakeskus (LUKE)

    Natural Resources Institute Finland

    Liina Häyrinen

    Liina Häyrinen

    Tutkija

    Tutkin sidosryhmäverkostojen rooleja ilmastoviisaan asumisen yhteiskehittämisessä ja edistämisessä. (Perhevapaalla)

    • liina.hayrinen(@)luke.fi
    • +358 50 593 4240
    Atte Koskivaara

    Atte Koskivaara

    Tutkija

    Tutkin kestävien liiketoimintamallien sekä innovaatioiden ja niiden käyttöönoton alueellisia erityispiirteitä rakentamisessa ja asumisessa.

    • atte.koskivaara(@)luke.fi
    • +358 50 523 2985
    Mikko Kurttila

    Mikko Kurttila

    Johtava tutkija, ohjelmajohtaja

    Toimin työpaketin 3 vetäjänä, ja osallistun siinä tehtävään tutkimukseen.

    • mikko.kurttila(@)luke.fi
    • +358 29 532 3262

     Vaasan yliopisto

     University of Vaasa

     Ari Haapanen

     Ari Haapanen

     Projektipäällikkö, jatkotutkinto-opiskelija

     Työskentelen Decarbon-Home-hankkeen pelillistämisvaiheessa asiantuntijan roolissa.

     • ari.haapanen(@)uwasa.fi
     • +358 294 498 210
     Charlotta Harju

     Charlotta Harju

     Tohtorikoulutettava

     Tutkin työpaketissa 1 kansalaisten preferenssejä ja käytäntöjä ilmastoviisaaseen asumiseen liittyen.

     • charlotta.harju (@)uwasa.fi
     Paula Karppinen

     Paula Karppinen

     Tutkimusavustaja

     Tutkin työpaketissa 1 lähiöasujien tunteita ilmastoviisaaseen asumiseen liittyen.

     • paula.karppinen (@) uwasa.fi
     • +358 50 435 9074
     Merja Koskela

     Merja Koskela

     Professori

     Johdan työpaketin 1 osiota, jossa tutkimme, millaisena ilmastoviisas asuminen näyttäytyy mediassa ja kansalaisten verkkokeskusteluissa.

     • merja.koskela(@)uwasa.fi
     • +358 29 449 8353
     Liisa Kääntä

     Liisa Kääntä

     Tutkija

     Tutkin työpaketissa 1 ilmastoviisaan asumisen diskursseja eri medioista. Olen mukana hankkeen viestintäryhmässä.

     • liisa.kaanta(@)uwasa.fi
     • +358 29 449 8375
     Eveliina Salmela

     Eveliina Salmela

     Projektitutkija

     Tutkin diskursseja sosiaalisessa mediassa viestinnän näkökulmasta ja analysoin sitä, kuinka nämä diskurssit rakentavat ymmärrystä ilmastoviisaasta asumisesta.

     • eveliina.salmela(@) uwasa.fi
     • +358 29 449 8530
     Henna Syrjälä

     Henna Syrjälä

     Dosentti

     Toimin työpaketti 1:n sekä Vaasan yliopiston hankkeen johtajana. Tutkin kansalaisten toimijuutta.

     • henna.syrjala(@)uwasa.fi
     • +358 29 449 8483

     TALTECH

     Tallinna Tehnikaülikool

     Jarek Kurnitski

     Jarek Kurnitski

     Professori

     Tutkin asuinrakennusten laajamittaisen korjaamisen teknisiä ratkaisuja ja avustuksia Suomessa ja Virossa.

     • jarek.kurnitski(@)taltech.ee
     • +372 5866 4370
     Tulossa

     Tulossa

     Väitöskirjatutkija

     Tulossa.