Ota yhteyttä

Johto ja koordinaatio

Decarbon-Home

Anne Toppinen

Anne Toppinen

Professori, Helsingin yliopisto

Olen Decarbon-Home-konsortion johtaja. Osaamiseni liittyy vähähiilisen rakentamisen liiketoimintaan, erityisesti puukerrostalo-rakentamiseen.

 • anne.toppinen(@)helsinki.fi
 • +358 50 4150219
Katja Lähtinen

Katja Lähtinen

Tutkimusprofessori, Luonnonvarakeskus

Konsortion varajohtaja. Tutkimustyö liittyy johtamisen kysymyksiin tavoiteltaessa sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää ilmastoviisasta asumista.

 • katja.lahtinen(@)luke.fi
 • +358 29 532 2191
Vesa Kanninen

Vesa Kanninen

Tutkimuskoordinaattori, Helsingin yliopisto

Konsortion koordinaattorina vastaan erityisesti hankehallinnasta ja raportoinnista strategisen tutkimuksen neuvostolle (STN).

 • vesa.kanninen(@)helsinki.fi
 • +358 50 337 1928
Hanna-Liisa Kangas

Hanna-Liisa Kangas

Erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus

Toimin hankkeen vuorovaikutusjohtajana ja tutkin energiapolitiikan vaikutuksia päästöihin ja asukkaisiin.

 • hanna-liisa.kangas(@)syke.fi
 • +358 29 525 1810
Kaarina Kaminen

Kaarina Kaminen

Suunnittelija, Suomen ympäristökeskus

Hankkeen viestintä ja vuorovaikutus, sekä yhteistyö kumppanikaupunkien kanssa.

 • kaarina.kaminen(@)syke.fi
 • +358 295 251 698
Iina Turunen

Iina Turunen

Tutkija, Suomen ympäristökeskus

Toimin hankkeen vuorovaikutuskoordinaattorina. Vastaan mielelläni hanketta koskeviin vuorovaikutuskysymyksiin.

 • iina.turunen(@)syke.fi
 • +358 29 525 2129
Pia Bäcklund

Pia Bäcklund

Apulaisprofessori, Helsingin yliopisto

Toimin hankkeessa tieteellisen asiantuntijaryhmän (SAB) työn koordinaattorina

 • pia.backlund(@)helsinki.fi
 • + 368 50 3633 518

Helsingin yliopisto

University of Helsinki

Venla Bernelius

Venla Bernelius

Apulaisprofessori

Työpaketin 2 vetäjänä yhdessä Santtu Karhisen kanssa. Tutkin sosiaalisten ja alueellisten erojen sekä asuntomarkkinoiden tuottamia rajoitteita ja mahdollisuuksia ilmastoviisaille asumisen ratkaisuille.

 • venla.bernelius(@) helsinki.fi
 • +358 50 415 4865
Teemu Kemppainen

Teemu Kemppainen

Yliopistonlehtori

Esittely tulossa.

 • teemu.t.kemppainen(@) helsinki.fi
 • +358 29 412 397
Kaisa Korhonen

Kaisa Korhonen

Dosentti, tutkimus-kordinaattori, tutkija

Olen WP4 varajohtaja ja työskentelen murrosareenoiden kehityksen ja toteutuksen parissa

 • kaisa.korhonen(@) helsinki.fi
 • +358 2941 57905
Eliisa Kylkilahti

Eliisa Kylkilahti

Tutkijatohtori

Tutkin asukasnäkökulmia työpaketeissa 1 ja 3, edistämme kuluttajien aktiivista toimijuutta kestävässä asumisessa.

 • eliisa.kylkilahti(@)helsinki.fi
 • +358 29 4158051
Joonas Luukkonen

Joonas Luukkonen

Väitöskirjatutkija

Osallistun hankkeessa tutkimaan, kuinka sosio-spatiaalinen segregaatio liittyy ilmastoasenteisiin sekä ilmastoviisaan saneerauksen taloudellisiin edellytyksiin.

 • joonas.luukkonen(@) helsinki.fi
Isabel Ramos Lobato

Isabel Ramos Lobato

Postdoctoral researcher

As an urban geographer, Isabel focuses on themes of school and urban segregation as well as immigration and housing. In DECARBON-HOME, she is part of the team responsible for WP2.

 • isabel.ramoslobato(@) helsinki.fi
 • +358 50 433 5395
Joonas Salmijärvi

Joonas Salmijärvi

Projektikoordinaattori

Vastaan Työpaketin 2:n koordinoinnista ja viestinnästä sekä osallistun tutkimuksen ja julkaisujen tekemiseen.

 • joonas.salmijarvi(@) helsinki.fi
 • +358 29 415 0772

Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Finnish Environment Institute

Santtu Karhinen

Santtu Karhinen

Tutkija

Olen työpaketin 2 co-lead. Hankkeessa tutkin kiinteistöjen arvonmuodostusta ja asumisvalintoja rekisteriaineistoilla.

 • santtu.karhinen(@)syke.fi
 • +358 295 251 889
David Lazarevic

David Lazarevic

Senior Research Scientist

SYKE project lead; WP4 lead; research on low carbon experimentation and transition arenas.

 • david.lazarevic(@)syke.fi
 • +358 295 251 881
Enni Ruokamo

Enni Ruokamo

Tutkija

Olen WP1:n co-lead. Tutkin kansalaisten preferenssejä vähähiilisiä asumisratkaisuja kohtaan.

 • enni.ruokamo(@)syke.fi
 • +358 29 525 2092
Paula Sankelo

Paula Sankelo

Tutkija

Tutkin rakennusten energiaremontteja ja niihin kannustavia politiikkatoimia.

 • paula.sankelo(@)syke.fi
 • +358 29 525 2029
Anna Strandell

Anna Strandell

Vanhempi tutkija

Tutkin hankkeessa ilmastoviisaan asumisen transitioon vaikuttavia demografisia, sosioekonomisia ja asuntokantatekijöitä.

 • anna.strandell(@)syke.fi
 • +358 29 525 1657
Sampo Vesanen

Sampo Vesanen

Tutkija

Hankkeessa työskentelen geoprosessointimallien, karttavisualisointien sekä kvantitatiivisen analyysin parissa.

 • sampo.vesanen(@)syke.fi
 • +358 295 251 940

Luonnonvarakeskus (LUKE)

Natural Resources Institute Finland

Liina Häyrinen

Liina Häyrinen

Tutkija

Tutkin sidosryhmäverkostojen rooleja ilmastoviisaan asumisen yhteiskehittämisessä ja edistämisessä.

 • liina.hayrinen(@)luke.fi
 • +358 50 593 4240
Mikko Kurttila

Mikko Kurttila

Johtava tutkija, ohjelmajohtaja

Toimin työpaketin 3 vetäjänä, ja osallistun siinä tehtävään tutkimukseen.

 • mikko.kurttila(@)luke.fi
 • +358 29 532 3262
Johanna Kohl

Johanna Kohl

Ohjelmajohtaja, kehittämispäällikkö

Esittely tulossa.

 • johanna.kohl(@)luke.fi

Vaasan yliopisto

University of Vaasa

Charlotta Harju

Charlotta Harju

Tohtorikoulutettava

Tutkin työpaketissa 1 kansalaisten preferenssejä ja käytäntöjä ilmastoviisaaseen asumiseen liittyen.

 • charlotta.harju(@) univaasa.fi
Merja Koskela

Merja Koskela

Professori

Johdan työpaketin 1 osiota, jossa tutkimme, millaisena ilmastoviisas asuminen näyttäytyy mediassa ja kansalaisten verkkokeskusteluissa.

 • merja.koskela(@)uwasa.fi
 • +358 29 449 8353
Liisa Kääntä

Liisa Kääntä

Tutkija

Tutkin työpaketissa 1 ilmastoviisaan asumisen diskursseja eri medioista. Olen mukana hankkeen viestintäryhmässä.

 • liisa.kaanta(@)univaasa.fi
 • +358 29 449 8375
Eveliina Salmela

Eveliina Salmela

Projektitutkija

Tutkin tässä hankkeessa diskursseja sosiaalisessa mediassa viestinnän näkökulmasta ja analysoin sitä, kuinka nämä diskurssit rakentavat ymmärrystä ilmastoviisaasta asumisesta.

 • eveliina.salmela(@) univaasa.fi
 • +358 29 449 8530
Henna Syrjälä

Henna Syrjälä

Dosentti

Toimin työpaketti 1:n sekä Vaasan yliopiston hankkeen johtajana. Näissä tutkitaan kansalaisten toimijuutta.

 • henna.syrjala(@)univaasa.fi
 • +358 29 449 8483
Ari Haapanen

Ari Haapanen

Projektipäällikkö

Esittely tulossa.

 • ari.haapanen(@)uwasa.fi

TALTECH

Tallinna Tehnikaülikool

Jarek Kurnitski

Jarek Kurnitski

Professori

Asuinrakennusten laajamittaisen korjaamisen tekniset ratkaisut ja avustukset Suomessa ja Virossa.

 • jarek.kurnitski(@)taltech.ee
 • +372 5866 4370
Tulossa

Tulossa

Väitöskirjatutkija

Tulossa.