Ota yhteyttä

Johto ja koordinaatio

Decarbon-Home

Anne Toppinen

Anne Toppinen

Professori, Helsingin yliopisto

Olen Decarbon-Home-konsortion johtaja. Osaamiseni liittyy vähähiilisen rakentamisen liiketoimintaan, erityisesti puukerrostalorakentamiseen.

 • anne.toppinen(@)helsinki.fi
 • +358 50 4150219
Katja Lähtinen

Katja Lähtinen

Tutkimusprofessori, Luonnonvarakeskus

Olen konsortion varajohtaja. Tutkimustyöni liittyy johtamisen kysymyksiin tavoiteltaessa sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää ilmastoviisasta asumista.

 • katja.lahtinen(@)luke.fi
 • +358 29 532 2191
Vesa Kanninen

Vesa Kanninen

Tutkimuskoordinaattori, Helsingin yliopisto

Konsortion koordinaattorina vastaan erityisesti hankehallinnasta ja raportoinnista strategisen tutkimuksen neuvostolle (STN).

 • vesa.kanninen(@)helsinki.fi
 • +358 50 337 1928
Kaarina Kaminen

Kaarina Kaminen

Vuorovaikutusvastaava, Suomen ympäristökeskus

Toimin hankkeen vuorovaikutusvastaavana. Tehtäviini kuuluuvat mm. media- ja sidosryhmäyhteistyö sekä viestintä.

 • kaarina.kaminen(@)syke.fi
 • +358 295 251 698
Iina Turunen

Iina Turunen

Tutkija, Suomen ympäristökeskus

Toimin hankkeen vuorovaikutuskoordinaattorina. Vastaan mielelläni hanketta koskeviin vuorovaikutuskysymyksiin.

 • iina.turunen(@)syke.fi
 • +358 295 252130
Pia Bäcklund

Pia Bäcklund

Apulaisprofessori, Helsingin yliopisto

Toimin hankkeessa tieteellisen asiantuntijaryhmän (SAB) työn koordinaattorina

 • pia.backlund(@)helsinki.fi
 • + 358 50 3633 518

Helsingin yliopisto

University of Helsinki

Venla Bernelius

Venla Bernelius

Apulaisprofessori

Toimin työpaketin 2 vetäjänä yhdessä Santtu Karhisen kanssa. Tutkin sosiaalisten ja alueellisten erojen sekä asuntomarkkinoiden tuottamia rajoitteita ja mahdollisuuksia ilmastoviisaille asumisen ratkaisuille.

 • venla.bernelius(@) helsinki.fi
 • +358 50 415 4865
Teemu Kemppainen

Teemu Kemppainen

Yliopistonlehtori

Tutkimusaiheitani ovat muun muassa asuminen, naapurustot ja lähiöt, segregaatio ja sosiaalipolitiikka (Perhevapaalla)

 • teemu.t.kemppainen(@) helsinki.fi
 • +358 29 412 397
Eliisa Kylkilahti

Eliisa Kylkilahti

Tutkijatohtori

Tutkin asukasnäkökulmia työpaketeissa 1 ja 3. Edistämme kuluttajien aktiivista toimijuutta kestävässä asumisessa. (Perhevapaalla)

 • eliisa.kylkilahti(@)helsinki.fi
 • +358 29 4158051
Sara-Ellen Laitinen

Sara-Ellen Laitinen

Tohtorikoulutettava

Tutkin kestävän asumisen käytänteitä asukasnäkökulmasta.

 • sara-ellen.laitinen @helsinki.fi
 • +358 50 570 8198
Joonas Luukkonen

Joonas Luukkonen

Väitöskirjatutkija

Tutkin, kuinka sosio-spatiaalinen segregaatio liittyy ilmastoasenteisiin sekä ilmastoviisaan saneerauksen taloudellisiin edellytyksiin.

 • joonas.luukkonen(@) helsinki.fi
Isabel Ramos Lobato

Isabel Ramos Lobato

Postdoctoral researcher

As an urban geographer, I focus on themes of school and urban segregation as well as immigration and housing. I am part of the WP2 team.

 • isabel.ramoslobato(@) helsinki.fi
 • +358 50 433 5395
Saija Mokkila

Saija Mokkila

Tutkimusassistentti

Työskentelen asumisen vähähiilisyyskokeiluiden parissa.

 • saija.mokkila@ helsinki.fi
Joonas Salmijärvi

Joonas Salmijärvi

Projektikoordinaattori

Vastaan työpaketin 2 koordinoinnista sekä tutkin ilmastonmuutosasenteiden sosiaalista ja alueellista vaihtelua.

 • joonas.salmijarvi(@) helsinki.fi
 • +358 29 415 0772
Joni Vainikka

Joni Vainikka

Tutkijatohtori

Tutkin kestävää asumista, ilmastoon liittyviä identiteettejä ja sosiaalisia käännekohtia. Vedän työpakettia 2.

 • joni.vainikka (@) helsinki.fi
 • +358 294 150 781
Anne Viljanen

Anne Viljanen

Tohtorikoulutettava

Työstän väitöskirjaani vähähiilisen rakentamisen toimijaverkostojen ja kestävyysmurroksen polkujen aihepiiristä.

 • anne.viljanen(@) helsinki.fi
 • +358 50 599 6497

   Suomen ympäristökeskus (SYKE)

   Finnish Environment Institute

   Selina Clarke

   Selina Clarke

   Apulaistutkija

   Olen mukana työpaketissa 4 ja tutkin energia-avustuksia.

   • Selina.clarke(@)syke.fi
   • +358469213214
   Hanna-Liisa Kangas

   Hanna-Liisa Kangas

   Erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus

   Toimin Decarbon-Home-hankkeen vuorovaikutusjohtajana ja tutkin energiapolitiikan vaikutuksia päästöihin ja asukkaisiin. (Perhevapaalla)

   • hanna-liisa.kangas(@)syke.fi
   • +358 29 525 1810
   Santtu Karhinen

   Santtu Karhinen

   Tutkija

   Olen työpaketin 2 co-lead. Tutkin hankkeessa kiinteistöjen arvonmuodostusta ja asumisvalintoja rekisteriaineistoilla.

   • santtu.karhinen(@)syke.fi
   • +358 295 251 889
   Kaisa Korhonen

   Kaisa Korhonen

   Ohjelmajohtaja, erikoistutkija

   Olen työpaketin 4 varajohtaja ja työskentelen murrosareenoiden kehityksen ja toteutuksen parissa.

   • Kaisa.Korhonen-Kurki@syke.fi
   • +358 295 251 412
   David Lazarevic

   David Lazarevic

   Senior Research Scientist

   Toimin SYKEn hankejohtajana sekä työpaketin 4 vetäjänä. Tutkin vähähiilisiä kokeiluja ja murrosareenoja.

   • david.lazarevic(@)syke.fi
   • +358 295 251 881
   Jani Lukkarinen

   Jani Lukkarinen

   Erikoistutkija

   Tutkin yhteisöjen rooleja energiamurroksessa ja osallistun työpaketin 4 murrosareenoiden toteutukseen.

   • jani.lukkarinen(@)syke.fi
   • +358 295 251 893
   Enni Ruokamo

   Enni Ruokamo

   Tutkija

   Olen työpaketin 1 co-lead. Tutkin kansalaisten preferenssejä vähähiilisiä asumisratkaisuja kohtaan.

   • enni.ruokamo(@)syke.fi
   • +358 29 525 2092
   Jouni Räihä

   Jouni Räihä

   Tutkija

   Tutkin hankkeessa energia-avustusten ja muiden politiikkatoimien vaikutuksia.

   • Jouni.Raiha(@)syke.fi
   • +358 295 252 243
   Paula Sankelo

   Paula Sankelo

   Tutkija

   Tutkin rakennusten energiaremontteja ja niihin kannustavia politiikkatoimia.

   • paula.sankelo(@)iki.fi
   • +358 29 525 2029
   Inka Santala

   Inka Santala

   Tutkija

   Tutkin kansalaisten osallistamista osana työpaketin 4 murrosareenoiden toteutusta.

   • inka.santala(a)syke.fi
   • +358 295 252 269
   Anna Strandell

   Anna Strandell

   Vanhempi tutkija

   Tutkin hankkeessa ilmastoviisaan asumisen transitioon vaikuttavia demografisia, sosioekonomisia ja asuntokantatekijöitä.

   • anna.strandell(@)syke.fi
   • +358 29 525 1657
   Sampo Vesanen

   Sampo Vesanen

   Tutkija

   Työskentelen hankkeessa geoprosessointimallien, karttavisualisointien sekä kvantitatiivisen analyysin parissa.

   • sampo.vesanen(@)syke.fi
   • +358 295 251 940

   Luonnonvarakeskus (LUKE)

   Natural Resources Institute Finland

   Charlotta Harju

   Charlotta Harju

   Tutkija

   Tutkin työpaketissa 1 kansalaisten preferenssejä ja käytäntöjä ilmastoviisaaseen asumiseen liittyen.

   • charlotta.harju(@)luke.fi
   • +358 29 532 2345
   Liina Häyrinen

   Liina Häyrinen

   Tutkija

   Tutkin sidosryhmäverkostojen rooleja ilmastoviisaan asumisen yhteiskehittämisessä ja edistämisessä. (Perhevapaalla)

   • liina.hayrinen(@)luke.fi
   • +358 50 593 4240
   Atte Koskivaara

   Atte Koskivaara

   Tutkija

   Tutkin kestävien liiketoimintamallien sekä innovaatioiden ja niiden käyttöönoton alueellisia erityispiirteitä rakentamisessa ja asumisessa.

   • atte.koskivaara(@)luke.fi
   • +358 50 523 2985
   Mikko Kurttila

   Mikko Kurttila

   Johtava tutkija, ohjelmajohtaja

   Toimin työpaketin 3 vetäjänä, ja osallistun siinä tehtävään tutkimukseen.

   • mikko.kurttila(@)luke.fi
   • +358 29 532 3262
   Juhani Marttila

   Juhani Marttila

   Tutkija

   Tutkin osallistamista kuntien päätöksenteossa ilmastoviisaaseen asumiseen liittyen.

   • juhani.marttila(@)luke.fi
   • +358 29 532 2164

   Vaasan yliopisto

   University of Vaasa

   Ari Haapanen

   Ari Haapanen

   Projektipäällikkö, jatkotutkinto-opiskelija

   Työskentelen Decarbon-Home-hankkeen pelillistämisvaiheessa asiantuntijan roolissa.

   • ari.haapanen(@)uwasa.fi
   • +358 294 498 210
   Paula Karppinen

   Paula Karppinen

   Tutkimusavustaja

   Tutkin työpaketissa 1 lähiöasujien tunteita ilmastoviisaaseen asumiseen liittyen.

   • paula.karppinen (@) uwasa.fi
   • +358 50 435 9074
   Merja Koskela

   Merja Koskela

   Professori

   Johdan työpaketin 1 osiota, jossa tutkimme, millaisena ilmastoviisas asuminen näyttäytyy mediassa ja kansalaisten verkkokeskusteluissa.

   • merja.koskela(@)uwasa.fi
   • +358 29 449 8353
   Liisa Kääntä

   Liisa Kääntä

   Tutkija

   Tutkin työpaketissa 1 ilmastoviisaan asumisen diskursseja eri medioista. Olen mukana hankkeen viestintäryhmässä.

   • liisa.kaanta(@)uwasa.fi
   • +358 29 449 8375
   Eveliina Salmela

   Eveliina Salmela

   Projektitutkija

   Tutkin diskursseja sosiaalisessa mediassa viestinnän näkökulmasta ja analysoin sitä, kuinka nämä diskurssit rakentavat ymmärrystä ilmastoviisaasta asumisesta.

   • eveliina.salmela(@) uwasa.fi
   • +358 29 449 8530
   Henna Syrjälä

   Henna Syrjälä

   Dosentti

   Toimin työpaketti 1:n sekä Vaasan yliopiston hankkeen johtajana. Tutkin kansalaisten toimijuutta.

   • henna.syrjala(@)uwasa.fi
   • +358 29 449 8483
   Markus Tuuli

   Markus Tuuli

   Projektitutkija

   Tutkin pelillistämistä ja arvon yhteisluontia ilmastoviisaan asumisen kehittämisen kontekstissa.

   • markus.tuuli(@)uwasa.fi
   • +358 29 449 8697

   TALTECH

   Tallinna Tehnikaülikool

   Jarek Kurnitski

   Jarek Kurnitski

   Professori

   Tutkin asuinrakennusten laajamittaisen korjaamisen teknisiä ratkaisuja ja avustuksia Suomessa ja Virossa.

   • jarek.kurnitski(@)taltech.ee
   • +372 5866 4370
   Alo Mikola

   Alo Mikola

   Väitöskirjatutkija

   Tutkimustyöni liittyy sisäilmaan ja koneelliseen ilmastointiin.