Ota yhteyttä

Johto ja koordinaatio

Decarbon-Home

Anne Toppinen

Anne Toppinen

Professori, Helsingin yliopisto

Olen Decarbon-Home-konsortion johtaja. Osaamiseni liittyy vähähiilisen rakentamisen liiketoimintaan, erityisesti puukerrostalorakentamiseen.

 • anne.toppinen(@)helsinki.fi
 • +358 50 4150219
Katja Lähtinen

Katja Lähtinen

Tutkimusprofessori, Luonnonvarakeskus

Olen konsortion varajohtaja. Tutkimustyöni liittyy johtamisen kysymyksiin tavoiteltaessa sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää ilmastoviisasta asumista.

 • katja.lahtinen(@)luke.fi
 • +358 29 532 2191
Vesa Kanninen

Vesa Kanninen

Tutkimuskoordinaattori, Helsingin yliopisto

Konsortion koordinaattorina vastaan erityisesti hankehallinnasta ja raportoinnista strategisen tutkimuksen neuvostolle (STN).

 • vesa.kanninen(@)helsinki.fi
 • +358 50 337 1928
Hanna-Liisa Kangas

Hanna-Liisa Kangas

Vuorovaikutusvastaava, erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus

Toimin hankkeen vuorovaikutusjohtajana ja tutkin energiapolitiikan vaikutuksia päästöihin ja asukkaisiin.

 • hanna-liisa.kangas(@)syke.fi
 • +358 29 525 1810
Pia Bäcklund

Pia Bäcklund

Apulaisprofessori, Helsingin yliopisto

Toimin hankkeessa tieteellisen asiantuntijaryhmän (SAB) työn koordinaattorina

 • pia.backlund(@)helsinki.fi
 • + 358 50 3633 518

Helsingin yliopisto

University of Helsinki

Venla Bernelius

Venla Bernelius

Apulaisprofessori

Toimin työpaketin 2 vetäjänä yhdessä Joni Vainikan kanssa. Tutkin sosiaalisten ja alueellisten erojen sekä asuntomarkkinoiden tuottamia rajoitteita ja mahdollisuuksia ilmastoviisaille asumisen ratkaisuille.

 • venla.bernelius(@) helsinki.fi
 • +358 50 415 4865
Florencia Franzini

Florencia Franzini

Tutkijatohtori

Tutkin kuntien roolia ilmastoviisaan asumisen edistämisessä sekä kansalaisten preferenssien vaikutusta ilmastoviisaan asumisen käytäntöihin.

 • florencia.franzini (@) helsinki.fi
Teemu Kemppainen

Teemu Kemppainen

Yliopistonlehtori

Tutkimusaiheitani ovat muun muassa asuminen, naapurustot ja lähiöt, segregaatio ja sosiaalipolitiikka.

 • teemu.t.kemppainen(@) helsinki.fi
 • +358 29 412 397
Eliisa Kylkilahti

Eliisa Kylkilahti

Tutkijatohtori

Tutkin asukasnäkökulmia työpaketeissa 1 ja 3. Edistämme kuluttajien aktiivista toimijuutta kestävässä asumisessa. (Perhevapaalla)

 • eliisa.kylkilahti(@)helsinki.fi
 • +358 29 4158051
Sara-Ellen Laitinen

Sara-Ellen Laitinen

Tohtorikoulutettava

Tutkin kestävän asumisen käytänteitä asukasnäkökulmasta.

 • sara-ellen.laitinen @helsinki.fi
 • +358 50 570 8198
Joonas Luukkonen

Joonas Luukkonen

Väitöskirjatutkija

Tutkin, kuinka sosio-spatiaalinen segregaatio liittyy ilmastoasenteisiin sekä ilmastoviisaan saneerauksen taloudellisiin edellytyksiin.

 • joonas.luukkonen(@) helsinki.fi
Isabel Ramos Lobato

Isabel Ramos Lobato

Postdoctoral researcher

As an urban geographer, I focus on themes of school and urban segregation as well as immigration and housing. I am part of the WP2 team.

 • isabel.ramoslobato(@) helsinki.fi
 • +358 50 433 5395
Saija Mokkila

Saija Mokkila

Tutkimusassistentti

Työskentelen asumisen vähähiilisyyskokeiluiden parissa.

 • saija.mokkila@ helsinki.fi
Joonas Salmijärvi

Joonas Salmijärvi

Projektikoordinaattori

Vastaan työpaketin 2 koordinoinnista sekä tutkin ilmastonmuutosasenteiden sosiaalista ja alueellista vaihtelua.

 • joonas.salmijarvi(@) helsinki.fi
 • +358 29 415 0772
Joni Vainikka

Joni Vainikka

Tutkijatohtori

Tutkin kestävää asumista, ilmastoon liittyviä identiteettejä ja sosiaalisia käännekohtia. Vedän työpakettia 2 yhdessä Venla Berneliuksen kanssa.

 • joni.vainikka (@) helsinki.fi
 • +358 294 150 781
Anne Viljanen

Anne Viljanen

Tohtorikoulutettava

Työstän väitöskirjaani vähähiilisen rakentamisen toimijaverkostojen ja kestävyysmurroksen polkujen aihepiiristä.

 • anne.viljanen(@) helsinki.fi
 • +358 50 599 6497

  Suomen ympäristökeskus (SYKE)

  Finnish Environment Institute

  Santtu Karhinen

  Santtu Karhinen

  Tutkija

  Tutkin Decarbon-Home-hankkeessa kiinteistöjen arvonmuodostusta ja asumisvalintoja rekisteriaineistoilla.

  • santtu.karhinen(@)syke.fi
  • +358 295 251 889
  Kaisa Korhonen

  Kaisa Korhonen

  Ohjelmajohtaja, erikoistutkija

  Olen työpaketin 4 varajohtaja ja työskentelen murrosareenoiden kehityksen ja toteutuksen parissa.

  • Kaisa.Korhonen-Kurki@syke.fi
  • +358 295 251 412
  David Lazarevic

  David Lazarevic

  Johtava tutkija

  Toimin SYKEn hankejohtajana sekä työpaketin 4 vetäjänä. Tutkin vähähiilisiä kokeiluja ja murrosareenoja.

  • david.lazarevic(@)syke.fi
  • +358 295 251 881
  Jani Lukkarinen

  Jani Lukkarinen

  Erikoistutkija

  Tutkin yhteisöjen rooleja energiamurroksessa ja osallistun työpaketin 4 murrosareenoiden toteutukseen.

  • jani.lukkarinen(@)syke.fi
  • +358 295 251 893
  Enni Ruokamo

  Enni Ruokamo

  Tutkija

  Olen työpaketin 1 co-lead. Tutkin kansalaisten preferenssejä vähähiilisiä asumisratkaisuja kohtaan.

  • enni.ruokamo(@)syke.fi
  • +358 29 525 2092
  Jouni Räihä

  Jouni Räihä

  Tutkija

  Tutkin hankkeessa energia-avustusten ja muiden politiikkatoimien vaikutuksia.

  • Jouni.Raiha(@)syke.fi
  • +358 295 252 243
  Paula Sankelo

  Paula Sankelo

  Tutkija

  Tutkin rakennusten energiaremontteja ja niihin kannustavia politiikkatoimia.

  • paula.sankelo(@)iki.fi
  • +358 29 525 2029
  Inka Santala

  Inka Santala

  Tutkija

  Tutkin kansalaisten osallistamista osana työpaketin 4 murrosareenoiden toteutusta.

  • inka.santala(a)syke.fi
  • +358 295 252 269
  Anna Strandell

  Anna Strandell

  Vanhempi tutkija

  Tutkin hankkeessa ilmastoviisaan asumisen transitioon vaikuttavia demografisia, sosioekonomisia ja asuntokantatekijöitä.

  • anna.strandell(@)syke.fi
  • +358 29 525 1657
  Sampo Vesanen

  Sampo Vesanen

  Tutkija

  Työskentelen hankkeessa geoprosessointimallien, karttavisualisointien sekä kvantitatiivisen analyysin parissa.

  • sampo.vesanen(@)syke.fi
  • +358 295 251 940

  Luonnonvarakeskus (LUKE)

  Natural Resources Institute Finland

  Charlotta Harju

  Charlotta Harju

  Tutkija

  Tutkin työpaketissa 1 kansalaisten preferenssejä ja käytäntöjä ilmastoviisaaseen asumiseen liittyen.

  • charlotta.harju(@)luke.fi
  • +358 29 532 2345
  Liina Häyrinen

  Liina Häyrinen

  Tutkija

  Tutkin sidosryhmäverkostojen rooleja ilmastoviisaan asumisen yhteiskehittämisessä ja edistämisessä. Toimin työpaketin 3 vetäjänä tällä hetkellä Mikko Kurttilan sijaan.

  • liina.hayrinen(@)luke.fi
  • +358 50 593 4240
  Atte Koskivaara

  Atte Koskivaara

  Tutkija

  Tutkin kestävien liiketoimintamallien sekä innovaatioiden ja niiden käyttöönoton alueellisia erityispiirteitä rakentamisessa ja asumisessa.

  • atte.koskivaara(@)luke.fi
  • +358 50 523 2985
  Mikko Kurttila

  Mikko Kurttila

  Johtava tutkija, ohjelmajohtaja

  Toimin työpaketin 3 vetäjänä, ja osallistun siinä tehtävään tutkimukseen.

  • mikko.kurttila(@)luke.fi
  • +358 29 532 3262
  Juhani Marttila

  Juhani Marttila

  Tutkija

  Tutkin osallistamista kuntien päätöksenteossa ilmastoviisaaseen asumiseen liittyen.

  • juhani.marttila(@)luke.fi
  • +358 29 532 2164

  Vaasan yliopisto

  University of Vaasa

  Ari Haapanen

  Ari Haapanen

  Projektipäällikkö, jatkotutkinto-opiskelija

  Työskentelen Decarbon-Home-hankkeen pelillistämisvaiheessa asiantuntijan roolissa.

  • ari.haapanen(@)uwasa.fi
  • +358 294 498 210
  Paula Karppinen

  Paula Karppinen

  Tutkimusavustaja

  Tutkin työpaketissa 1 lähiöasujien tunteita ilmastoviisaaseen asumiseen liittyen.

  • paula.karppinen (@) uwasa.fi
  • +358 50 435 9074
  Merja Koskela

  Merja Koskela

  Professori

  Johdan työpaketin 1 osiota, jossa tutkimme, millaisena ilmastoviisas asuminen näyttäytyy mediassa ja kansalaisten verkkokeskusteluissa.

  • merja.koskela(@)uwasa.fi
  • +358 29 449 8353
  Liisa Kääntä

  Liisa Kääntä

  Tutkija

  Tutkin työpaketissa 1 ilmastoviisaan asumisen diskursseja eri medioista. Olen mukana hankkeen viestintäryhmässä.

  • liisa.kaanta(@)uwasa.fi
  • +358 29 449 8375
  Eveliina Salmela

  Eveliina Salmela

  Tutkijatohtori

  Tutkin diskursseja sosiaalisessa mediassa viestinnän näkökulmasta ja analysoin sitä, kuinka nämä diskurssit rakentavat ymmärrystä ilmastoviisaasta asumisesta.

  • eveliina.salmela(@) uwasa.fi
  • +358 29 449 8530
  Henna Syrjälä

  Henna Syrjälä

  Dosentti

  Toimin työpaketti 1:n sekä Vaasan yliopiston hankkeen johtajana. Tutkin kansalaisten toimijuutta.

  • henna.syrjala(@)uwasa.fi
  • +358 29 449 8483
  Markus Tuuli

  Markus Tuuli

  Projektitutkija

  Tutkin pelillistämistä ja arvon yhteisluontia ilmastoviisaan asumisen kehittämisen kontekstissa.

  • markus.tuuli(@)uwasa.fi
  • +358 29 449 8697

  TALTECH

  Tallinna Tehnikaülikool

  Jarek Kurnitski

  Jarek Kurnitski

  Professori

  Tutkin asuinrakennusten laajamittaisen korjaamisen teknisiä ratkaisuja ja avustuksia Suomessa ja Virossa.

  • jarek.kurnitski(@)taltech.ee
  • +372 5866 4370
  Alo Mikola

  Alo Mikola

  Väitöskirjatutkija

  Tutkimustyöni liittyy sisäilmaan ja koneelliseen ilmastointiin.