Entries by

,

Harju C., Lähtinen K. (2021). Perceptions of wooden interior product quality – insights on sustainability views among Finnish consumers.

Julkaisun nimi Perceptions of wooden interior product quality – insights on sustainability views among Finnish consumers Kirjoittajat Charlotta Harju, Katja Lähtinen Julkaisija Silva Fennica ISBN/DOI https://doi.org/10.14214/sf.10605 Julkaisupäivä 21.12.2021 Tiivistelmä Toistaiseksi on ollut hyvin niukasti tietoa siitä, miten kuluttajat arvostavat puutuotteiden laatuominaisuuksia ja mikä on erilaisten kestävyysnäkökulmien rooli tuotteen laadun arvioimisessa. Tämä tutkimus tuo lisää tietoa […]

Suomalaisten kuluttajien näkemyksiä puisten sisustustuotteiden laadusta ja kestävyydestä – Kuluttajien tausta ja tietopohja olennaisessa roolissa

Tuore tutkimus valaisee suomalaisten kuluttajien näkemyksiä sisustuskäyttöön tarkoitettujen puutuotteiden laadusta ja vastuullisuudesta. Kyselyaineiston tulosten perusteella näkemykset liittyvät neljään teemaan: ympäristöystävällisyyteen, sopivuuteen elämäntavan ja sisustuksen kanssa, tuotteiden visuaaliseen ja pintaominaisuuksien miellyttävyyteen sekä tekniseen laatuun.

Vuosi tutkimustyötä takana – Lämmin kiitos tutkijoille ja sidosryhmille

Decarbon-Home-hankkeeen konsortiojohtaja Anne Toppinen toivottaa kirjeessään kaikille rauhallista joulunaikaa. ”On ollut antoisaa saada työstää tätä ilmastoviisaan ja oikeudenmukaisen asumisen ja rakentamisen kokonaisuutta teeman ajankohtaisuuden takia.” Hän kehottaa kiinnittämään etätyöaikana erityistä huomiota nuorten tutkijoiden verkostoitumiseen ja tutkijauran kehittymiseen.

,

Harju, C. (2021). The perceived quality of wooden building materials — A systematic literature review and future research agenda.

Julkaisun nimi The perceived quality of wooden building materials—A systematic literature review and future research agenda. Kirjoittaja Charlotta Harju Julkaisija International Journal of Consumer Studies ISBN/DOI https://doi.org/10.1111/ijcs.12764 Julkaisupäivä 14.11.2021 Tiivistelmä Tutkimus kuluttajien näkemyksistä liittyen puisiin rakennusmateriaaleihin on ollut vähäistä esimerkiksi koetun laadun viitekehyksessä. Aikaisemmissa tutkimuksissa puumateriaalin laatua on tutkittu lähinnä teknisistä lähtökohdista eikä kuluttajan roolia […]

Ilmastoviisaiden valintojen yhteiskunta -seminaari 25.10.2021

Minkälaisiin ilmastotoimiin yksilöitä ja yhteisöjä voidaan ohjata ja kannustaa? Entä millaisia arjen käytäntöjä ja kokemuksia kansalaisilla on liittyen ilmastoviisaaseen asumiseen? Tervetuloa kuuntelemaan tutkijoiden puheenvuoroja näistä teemoista Ilmastonmuutos ja ihminen -ohjelman hybriditilaisuuteen 25.10.2021.

Vantaan Koivukylän ikoniset lähiömaisemat ja alueen uudistuminen kiinnostivat tutkijoita

Resurssiviisauden ja hiilineutraaliuden tavoitteet ohjaavat kasvavan Vantaan lähiöiden täydennysrakentamista ja kehittämistä. Decarbon-Home-hankkeen tutkijat tutustuivat Koivukylän lähiöön, joka tunnetaan myös vehreydestään ja taideteoksistaan. Decarbon Home -hankkeen tutkijatiimi vieraili aurinkoisessa syyssäässä Vantaan Koivukylässä, jossa Vantaan kaupungin edustajat kierrättivät hankeväkeä Koivukylän lähiömaisemissa. Teemoina Koivukylän lähiökävelyllä olivat Koivukylän suunnittelun historia, asuntorakentamisen tilanne sekä Koivukylään rakentuvat täydennysrakentamiskohteet. Kävelyllä tarkasteltiin Koivukylää […]

,

Lähtinen K., Häyrinen L., Roos A., Toppinen A., Aguilar Cabezas F.X., Thorsen B.J., Hujala T., Nyrud A.Q., Hoen H.F. (2021). Consumer housing values and prejudices against living in wooden homes in the Nordic region.

Julkaisun nimi Consumer housing values and prejudices against living in wooden homes in the Nordic region. Kirjoittajat Lähtinen K., Häyrinen L., Roos A., Toppinen A., Aguilar Cabezas F.X., Thorsen B.J., Hujala T., Nyrud A.Q., Hoen H.F. Julkaisija Silva Fennica ISBN/DOI https://doi.org/10.14214/sf.10503 Julkaisupäivä 29.3.2021 Tiivistelmä Puukerrostalorakentamiseen kohdistuu lukuisia poliittisia tavoitteita, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen hillintään, rakennussektorin toimintatapojen […]