Entries by

Kansalaisten huolet ilmastoviisaan asumisen ja rakentamisen näkökulmasta

Rakennetun ympäristön päästöjen karsimisella on kiire, ja myös korjausrakentamiseen on syytä etsiä uusia ratkaisuja samalla kun varaudutaan säätilojen äärevöitymiseen. Ilmastonmuutoksen osalta kansalaisten huolissa korostuu erityisesti sosiaalinen näkökulma, ja ilmastoviisaan asumisen ja rakentamisen edistämisessä olennaista onkin osoittaa uusien ratkaisujen myönteiset vaikutukset kansalaisten arjen hyvinvointiin, kirjoittavat Anne Toppinen ja Katja Lähtinen.

,

Räihä, J., Clarke, S., Sankelo, P., Ruokamo, E., & Kangas, H.-L. (2024). The importance of organization type: Construction sector perceptions of low-carbon policies and measures.

Julkaisun nimi The importance of organization type: Construction sector perceptions of low-carbon policies and measures Kirjoittajat Jouni Räihä, Selina Clarke, Paula Sankelo, Enni Ruokamo, Hanna-Liisa Kangas Julkaisija Environmental Science & Policy ISBN/DOI DOI:10.1016/j.envsci.2023.103602 Julkaisupäivä 17.10.2023 Abstract To facilitate decarbonization in the EU’s building sector, the regulatory focus is shifting towards a life cycle perspective of […]

Kotitalouksien rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä kytkeytyy arjen valintoihin

Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii monipuolisia toimia kaikilta yhteiskunnan sektoreilta. Erityisesti kotitaloudet ovat tärkeässä roolissa, sillä merkittävä osa Suomen hiilidioksidipäästöistä syntyy kotitalouksien kulutuksesta. Nella Koivula tutki maisterintutkielmassaan, miten kotitaloudet voivat omilla arkeen ja asumiseen liittyvillä valinnoillaan edistää ilmastonmuutoksen hillintää.

Erilaiset motivaatiotekijät ohjailevat vastuullista kulutuskäyttäytymistä ja rakentavat kuluttajaidentiteettiä

Vastuullinen kuluttaminen on noussut yhdeksi suosituimmaksi kuluttamisen trendiksi, ja kuluttajat ovat tietoisempia vastuullisuuskysymyksistä kuin koskaan aiemmin. Esimerkiksi ekologisuus, taloudelliset tekijät, yhteiskunnallinen vaikutus sekä arvojen merkitys vaikuttavat kulutuskäyttäytymiseen ja kuluttajaidentiteetin rakentumiseen, kirjoittaa Niina Koskenniemi.

,

Ruokamo, E., Laukkanen, M., Karhinen, S., Kopsakangas-Savolainen, M. & Svento, R. (2023). Innovators, followers and laggards in home solar PV: Factors driving diffusion in Finland.

Julkaisun nimi Innovators, followers and laggards in home solar PV: Factors driving diffusion in Finland Kirjoittajat Enni Ruokamo, Marita Laukkanen, Santtu Karhinen, Maria Kopsakangas-Savolainen, Rauli Svento Julkaisija Energy Research & Social Science ISBN/DOI DOI:10.1016/j.erss.2023.103183 Julkaisupäivä 22.6.2023 Abstract Generating electricity from solar energy is a way for households to participate in the ongoing transition to decarbonized […]

Lähiöareena selvitti oikeudenmukaisia keinoja ilmastoviisaaseen asumiseen lähiöissä

Energiakorjaukset avaavat tilaisuuden hyvän ja ilmastoviisaan arjen tukemiselle lähiöissä. Lähiöareena-prosessissa selvitettiin eri näkökulmia edustavien osaajien kanssa keinoja edistää ilmastoviisasta asumista lähiökontekstissa. Juuri julkaistussa raportissa esitellään lähiöareenassa tuotetut muutospolut ja ratkaisuehdotukset lähiöiden ilmastoviisaan asumisen edistämiseksi.